รวมวิธีแก้ปัญหา Windows 98/2000/XP

Filter
Display # 
Title Hits
A file can not be saved on a write-protected disk 3850
Activated Windows XP 5126
error Access denied by access control list 3884
error Loading Kernal 3503
error Scandisk has restarted 10 times 3537
error The Comdlg32.dll File Cannot Start 3843
error The modem is being used by another 3358
Fatal Exception 0x has occurred 3603
Internet Explorer ช่อง Address Bar หายไป 5629
Internet Explorer พิมพ์ - preview ไม่ได้ 9375
Internet Explorer พิมพ์ background ไม่ได้ 3708
Invalid System Disk 4431
IP Star อินเตอร์เน็ทผ่านดาวเทียม 4725
LSP-Fix ช่วยแก้ปัญหาที่เกิดจากการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ท 3907
Taskbar Start Menu Windows 2000,XP หายไป 6132
Windows XP upgrade Service Pack ไม่ได้ 3497
XP ขึ้นข้อความ "Unmountable Boot Volume" 3586
การจำ User Name และ Password ของ AutoComplete 4322
การติดตั้ง ภาษาไทย Windows XP 8955
ความหมายของ Disk Error ในแบบต่าง ๆ 4209
ปัญหา ADSL ก็ยังช้า 3674
ปิด Pop-up เวลาเข้าเว็บด้วย Internet Explorer 5012
ปุ่มปรับภาษาไทย ใน Windows 2000 4099
วิธี ยกเลิกการกหนดให้เปลี่ยน Password ใน Wincows 3479
วิธีกู้ไฟล์จาก Harddisk และ Flash Drive 12873

Menu