รวมวิธีแก้ปัญหา Windows 98/2000/XP

Filter
Display # 
Title Hits
A file can not be saved on a write-protected disk 3730
Activated Windows XP 4973
error Access denied by access control list 3720
error Loading Kernal 3377
error Scandisk has restarted 10 times 3396
error The Comdlg32.dll File Cannot Start 3717
error The modem is being used by another 3240
Fatal Exception 0x has occurred 3476
Internet Explorer ช่อง Address Bar หายไป 5435
Internet Explorer พิมพ์ - preview ไม่ได้ 9177
Internet Explorer พิมพ์ background ไม่ได้ 3577
Invalid System Disk 4296
IP Star อินเตอร์เน็ทผ่านดาวเทียม 4585
LSP-Fix ช่วยแก้ปัญหาที่เกิดจากการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ท 3797
Taskbar Start Menu Windows 2000,XP หายไป 5960
Windows XP upgrade Service Pack ไม่ได้ 3381
XP ขึ้นข้อความ "Unmountable Boot Volume" 3480
การจำ User Name และ Password ของ AutoComplete 4210
การติดตั้ง ภาษาไทย Windows XP 8667
ความหมายของ Disk Error ในแบบต่าง ๆ 4053
ปัญหา ADSL ก็ยังช้า 3521
ปิด Pop-up เวลาเข้าเว็บด้วย Internet Explorer 4901
ปุ่มปรับภาษาไทย ใน Windows 2000 3941
วิธี ยกเลิกการกหนดให้เปลี่ยน Password ใน Wincows 3379
วิธีกู้ไฟล์จาก Harddisk และ Flash Drive 12520

Menu