รวมวิธีแก้ปัญหา Windows 98/2000/XP

Filter
Display # 
Title Hits
A file can not be saved on a write-protected disk 3548
Activated Windows XP 4613
error Access denied by access control list 3558
error Loading Kernal 3248
error Scandisk has restarted 10 times 3267
error The Comdlg32.dll File Cannot Start 3598
error The modem is being used by another 3122
Fatal Exception 0x has occurred 3336
Internet Explorer ช่อง Address Bar หายไป 5158
Internet Explorer พิมพ์ - preview ไม่ได้ 8643
Internet Explorer พิมพ์ background ไม่ได้ 3454
Invalid System Disk 4072
IP Star อินเตอร์เน็ทผ่านดาวเทียม 4293
LSP-Fix ช่วยแก้ปัญหาที่เกิดจากการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ท 3679
Taskbar Start Menu Windows 2000,XP หายไป 5575
Windows XP upgrade Service Pack ไม่ได้ 3259
XP ขึ้นข้อความ "Unmountable Boot Volume" 3352
การจำ User Name และ Password ของ AutoComplete 3959
การติดตั้ง ภาษาไทย Windows XP 7836
ความหมายของ Disk Error ในแบบต่าง ๆ 3639
ปัญหา ADSL ก็ยังช้า 3386
ปิด Pop-up เวลาเข้าเว็บด้วย Internet Explorer 4672
ปุ่มปรับภาษาไทย ใน Windows 2000 3752
วิธี ยกเลิกการกหนดให้เปลี่ยน Password ใน Wincows 3236
วิธีกู้ไฟล์จาก Harddisk และ Flash Drive 11027

Menu