รวมวิธีแก้ปัญหา Windows 98/2000/XP

Filter
Display # 
Title Hits
A file can not be saved on a write-protected disk 3645
Activated Windows XP 4880
error Access denied by access control list 3648
error Loading Kernal 3340
error Scandisk has restarted 10 times 3366
error The Comdlg32.dll File Cannot Start 3688
error The modem is being used by another 3198
Fatal Exception 0x has occurred 3431
Internet Explorer ช่อง Address Bar หายไป 5370
Internet Explorer พิมพ์ - preview ไม่ได้ 9077
Internet Explorer พิมพ์ background ไม่ได้ 3533
Invalid System Disk 4238
IP Star อินเตอร์เน็ทผ่านดาวเทียม 4516
LSP-Fix ช่วยแก้ปัญหาที่เกิดจากการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ท 3757
Taskbar Start Menu Windows 2000,XP หายไป 5868
Windows XP upgrade Service Pack ไม่ได้ 3334
XP ขึ้นข้อความ "Unmountable Boot Volume" 3444
การจำ User Name และ Password ของ AutoComplete 4144
การติดตั้ง ภาษาไทย Windows XP 8462
ความหมายของ Disk Error ในแบบต่าง ๆ 3936
ปัญหา ADSL ก็ยังช้า 3467
ปิด Pop-up เวลาเข้าเว็บด้วย Internet Explorer 4836
ปุ่มปรับภาษาไทย ใน Windows 2000 3882
วิธี ยกเลิกการกหนดให้เปลี่ยน Password ใน Wincows 3339
วิธีกู้ไฟล์จาก Harddisk และ Flash Drive 12140

Menu