รวมวิธีแก้ปัญหา Windows 98/2000/XP

Filter
Display # 
Title Hits
A file can not be saved on a write-protected disk 3793
Activated Windows XP 5066
error Access denied by access control list 3826
error Loading Kernal 3445
error Scandisk has restarted 10 times 3476
error The Comdlg32.dll File Cannot Start 3786
error The modem is being used by another 3307
Fatal Exception 0x has occurred 3548
Internet Explorer ช่อง Address Bar หายไป 5537
Internet Explorer พิมพ์ - preview ไม่ได้ 9302
Internet Explorer พิมพ์ background ไม่ได้ 3653
Invalid System Disk 4370
IP Star อินเตอร์เน็ทผ่านดาวเทียม 4664
LSP-Fix ช่วยแก้ปัญหาที่เกิดจากการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ท 3854
Taskbar Start Menu Windows 2000,XP หายไป 6054
Windows XP upgrade Service Pack ไม่ได้ 3440
XP ขึ้นข้อความ "Unmountable Boot Volume" 3539
การจำ User Name และ Password ของ AutoComplete 4270
การติดตั้ง ภาษาไทย Windows XP 8833
ความหมายของ Disk Error ในแบบต่าง ๆ 4146
ปัญหา ADSL ก็ยังช้า 3614
ปิด Pop-up เวลาเข้าเว็บด้วย Internet Explorer 4953
ปุ่มปรับภาษาไทย ใน Windows 2000 4039
วิธี ยกเลิกการกหนดให้เปลี่ยน Password ใน Wincows 3432
วิธีกู้ไฟล์จาก Harddisk และ Flash Drive 12744

Menu