รวมวิธีแก้ปัญหา Windows 98/2000/XP

Filter
Display # 
Title Hits
A file can not be saved on a write-protected disk 3604
Activated Windows XP 4742
error Access denied by access control list 3614
error Loading Kernal 3304
error Scandisk has restarted 10 times 3324
error The Comdlg32.dll File Cannot Start 3650
error The modem is being used by another 3168
Fatal Exception 0x has occurred 3391
Internet Explorer ช่อง Address Bar หายไป 5267
Internet Explorer พิมพ์ - preview ไม่ได้ 8873
Internet Explorer พิมพ์ background ไม่ได้ 3498
Invalid System Disk 4171
IP Star อินเตอร์เน็ทผ่านดาวเทียม 4395
LSP-Fix ช่วยแก้ปัญหาที่เกิดจากการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ท 3721
Taskbar Start Menu Windows 2000,XP หายไป 5710
Windows XP upgrade Service Pack ไม่ได้ 3305
XP ขึ้นข้อความ "Unmountable Boot Volume" 3405
การจำ User Name และ Password ของ AutoComplete 4067
การติดตั้ง ภาษาไทย Windows XP 8132
ความหมายของ Disk Error ในแบบต่าง ๆ 3751
ปัญหา ADSL ก็ยังช้า 3425
ปิด Pop-up เวลาเข้าเว็บด้วย Internet Explorer 4765
ปุ่มปรับภาษาไทย ใน Windows 2000 3817
วิธี ยกเลิกการกหนดให้เปลี่ยน Password ใน Wincows 3280
วิธีกู้ไฟล์จาก Harddisk และ Flash Drive 11579

Menu