รวมวิธีแก้ปัญหา Windows 98/2000/XP

Filter
Display # 
Title Hits
A file can not be saved on a write-protected disk 3509
Activated Windows XP 4370
error Access denied by access control list 3511
error Loading Kernal 3198
error Scandisk has restarted 10 times 3217
error The Comdlg32.dll File Cannot Start 3545
error The modem is being used by another 3041
Fatal Exception 0x has occurred 3269
Internet Explorer ช่อง Address Bar หายไป 5034
Internet Explorer พิมพ์ - preview ไม่ได้ 8412
Internet Explorer พิมพ์ background ไม่ได้ 3400
Invalid System Disk 3946
IP Star อินเตอร์เน็ทผ่านดาวเทียม 4105
LSP-Fix ช่วยแก้ปัญหาที่เกิดจากการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ท 3637
Taskbar Start Menu Windows 2000,XP หายไป 5412
Windows XP upgrade Service Pack ไม่ได้ 3214
XP ขึ้นข้อความ "Unmountable Boot Volume" 3297
การจำ User Name และ Password ของ AutoComplete 3857
การติดตั้ง ภาษาไทย Windows XP 7371
ความหมายของ Disk Error ในแบบต่าง ๆ 3545
ปัญหา ADSL ก็ยังช้า 3341
ปิด Pop-up เวลาเข้าเว็บด้วย Internet Explorer 4572
ปุ่มปรับภาษาไทย ใน Windows 2000 3636
วิธี ยกเลิกการกหนดให้เปลี่ยน Password ใน Wincows 3201
วิธีกู้ไฟล์จาก Harddisk และ Flash Drive 10432

Menu