สาเหตุของปัญหา

·         ไฟล์ Kernal ซึ่งเป็นสำคัญของระบบปฏิบัติการ Windows เกิดเสีย หรือหายไป ทำให้ไม่สามารถเข้าไปใช้งาน Windows ได้

 

คำแนะนำการแก้ไข

จากข้อความแสดง error แนะนำให้เรา ติดตั้ง Windows ทับเข้าไปใหม่ อย่างไรก็ตาม กรณีนี้เราสามารถแยกไฟล์ Kernal จากแผ่นติดตั้ง Windows ที่เป็น CD หรืออาจมีการติดตั้งสำรองไว้แล้วใน ฮาร์ดดิกส์ของคุณ เพื่อเป็นการประหยัดเวลาในการติดตั้ง Windows สำหรับรายละเอียดการแยกไฟล์ ซึ่งจะเป็นไฟล์ที่ถูกบีบอัดให้เล็กลง และมีนามสกุล .cab นั้น สามารถอ่านรายละเอียดวิธีการได้ที่ Extract File


Menu