พื้นฐานภาษา HTML

HTML (Hyper Text Markup Language) เป็นภาษาพื้นฐาน หรือภาษาต้นตำหรับที่ใช้ในการพัฒนา web page ภาษาหนึ่ง (นอกเหนือจาก PHP, ASP เป็นต้น) เพื่อให้โปรแกรม web brower ต่างๆ (Internet Explorer, FireFox, Opera) สามารถแปลงคำสั่ง แสดงผลในลักษณะของรูปภาพ ตัวอักษร เสียง ภาพเคลื่อนไหว โดยไฟล์ที่สร้างจะมีนามสกุล .html หรือ .htm การสร้างและแก้ไขสามารถใช้โปรแกรม NotePad, WordPad ในวินโดวส์ ลักษณะของไฟล์จะเป็น Text ไฟล์ธรรมดา

ตัวอย่างโครงสร้างภาษา HTML

<HTML>
<HEAD>

<TITLE> โปรแกรมแรกของดิฉัน </TITLE>

</HEAD>
<BODY>


<!-- สำหรับใส่ข้อความที่ช่วยในการอธิบาย การเขียนคำสั่ง //-->

Sawasdee ค่ะ นี่คือ Web Page แรกของดิฉัน

</BODY>
</HTML>

หมายเหตุ :- ตัวหนังสือสีแดง คือคำสั่งในภาษา HTML

First html page


จากตัวอย่างจะเห็นได้ว่า แต่ละคำสั่งจะอยู่ในเครื่องหมาย "< >" ซึ่งเราเรียกว่า แทก "TAG" แต่ละคำสั่งจะเป็นการบอกจุดเริ่มต้นของคำสั่ง และจุดสิ้นสุดของคำสั่งจะมีสัญลักษณ์ "</ >"

  • <HTML> </HTML> - หมายถึง คำสั่งที่ใช้กำหนดว่าเป็นเอกสาร HTML (คำสั่งนี้จะอยู่ตอนบนสุดและล่างสุดของไฟล์)
  • <HEAD> </HEAD> - หมายถึง คำสั่งที่ใช้กำหนดว่าชื่อเรื่องของไฟล์ HTML
  • <TITLE> </TITLE> - หมายถึง คำสั่งที่ใช้กำหนดว่าชื่อของเอกสาร (คำสั่งนี้จะอยู่ระหว่างคำสั่ง HEAD)
  • <BODY> </BODY> - หมายถึง คำสั่งที่ใช้กำหนดว่าเป็นส่วนของรายละเอียด (คำสั่งนี้จะอยู่หลังคำสั่ง HEAD)

หลังจากนั้นเวลาบันทึก ให้เลือกเมนู File เลือก Save เลือกตั้งชื่อไฟล์ ซึ่งชื่อไฟล์หลักของ Web Page มักจะใช้ชื่อว่า index.html หรือ index.htm หลังจากสร้างเสร็จแล้ว เราสามารถสั่งรันโดยใช้โปรแกรม Microsoft Internet Explorer ซึ่งมีมาพร้อมกับ Windows ทุกเวอร์ชั่นได้

Menu