นำรูปภาพมาแสดงบน Web Page

รูปภาพเป็นส่วนที่ทำให้ web page มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ประเภทของรูปภาพที่สามารถนำมาใส่ใน web page ได้แก่ gif, jpg, png สำหรับรูปภาพ gif สามารถสร้างเป็นภาพเคลื่อนไหวได้ด้วยสำหรับคำสั่งในการใส่รูปภาพในเอกสาร HTML ให้ดูตัวอย่างดังนี้

ตัวอย่างการใช้คำสั่งสำหรับการใส่รูปภาพ

<HTML>
<HEAD>

<TITLE> โปรแกรมแรกของดิฉัน </TITLE>

</HEAD>
<BODY>

<img src = "banner\thaithai.gif">


</BODY>
</HTML>

หมายเหตุ :- ตัวหนังสือสีแดง คือคำสั่งในภาษา HTML 

HTML lesson add images

รายละเอียดความหมายของแต่ละคำสั่ง

  • <img src="/banner\thaithai.gif" mce_src="/banner\thaithai.gif">
    ความหมาย : - คำสั่งในการแสดงรูปภาพ ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพเคลื่อนไหว (gif animation) )หรือรูปภาพธรรมดา ก็ใช้คำสั่งเดียวกัน และไม่จำเป็นจะต้องมี Tag ปิดท้ายเหมือนคำสั่งอื่น ๆ


สำหรับตัวอย่างนี้ไฟล์ thaithai.gif จะเก็บอยู่ใน folder ที่ชื่อว่า banner


Menu