ก่อนจะอธิบายถึง HTML ขออ้างอิงถึง SGML ซึ่งเป็นภาษาเริ่มต้นของ HTML สักหน่อย SGML ย่อมาจาก Standardized Markupu Language เป็นภาษาต้นกำเนิดของ HTML พัฒนาเมื่อปี ค.ศ. 1986 โดยนักวิจัยกลุ่มหนึ่งที่ต้องการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางเน็ตเวิร์คโดยเน้นในเรื่องของการยืดหยุ่น และสามารถพัฒนาต่อในอนาคตได้ SGML มีการเก็บข้อมูลในรูปแบบ ASCII สำหรับ SGML สามารถแบ่งการทำงานได้ 2 ส่วน คือ

  1. ส่วนประกาศโครงสร้าง (DTD: Document Type Definition)
  2. ส่วนตัวเอกสาร (Document Body)

ภาษา SGML เป็นภาษาที่ไม่นิยมมากนัก เนื่องจากมีความยุ่งยากในการประยุกต์ใช้งาน รวมทั้งการจัดเก็บข้อมูลด้วย และยากในการจัดทำโปรแกรม ต่อมาจึงได้มีการพัฒนาภาษา HTML, XML เพิ่มเติมที่มีความสามารถสูงกว่าเดิมมาก..

ภาษา HTML คืออะไร

HTML (Hyper Text Markup Language) เป็นภาษาพื้นฐาน หรือภาษาต้นตำหรับที่ใช้ในการพัฒนา web page ภาษาหนึ่ง (นอกเหนือจาก PHP, ASP เป็นต้น) เพื่อให้โปรแกรม web brower ต่างๆ (Internet Explorer, FireFox, Opera) สามารถแปลงคำสั่ง แสดงผลในลักษณะของรูปภาพ ตัวอักษร เสียง ภาพเคลื่อนไหว โดยไฟล์ที่สร้างจะมีนามสกุล .html หรือ .htm การสร้างและแก้ไขสามารถใช้โปรแกรม NotePad, WordPad ในวินโดวส์ ลักษณะของไฟล์จะเป็น Text ไฟล์ธรรมดา
 

ตัวอย่างโครงสร้างภาษา HTML

<HTML>
<HEAD>

<TITLE> โปรแกรมแรกของดิฉัน </TITLE>

</HEAD>
<BODY>


<!-- สำหรับใส่ข้อความที่ช่วยในการอธิบาย การเขียนคำสั่ง //-->

Sawasdee ค่ะ นี่คือ Web Page แรกของดิฉัน

</BODY>
</HTML>

หมายเหตุ :- ตัวหนังสือสีแดง คือคำสั่งในภาษา HTML


จากตัวอย่างจะเห็นได้ว่า แต่ละคำสั่งจะอยู่ในเครื่องหมาย "< >" ซึ่งเราเรียกว่า แทก "TAG" แต่ละคำสั่งจะเป็นการบอกจุดเริ่มต้นของคำสั่ง และจุดสิ้นสุดของคำสั่งจะมีสัญลักษณ์ "</ >"

  • <HTML> </HTML> - หมายถึง คำสั่งที่ใช้กำหนดว่าเป็นเอกสาร HTML (คำสั่งนี้จะอยู่ตอนบนสุดและล่างสุดของไฟล์)
  • <HEAD> </HEAD> - หมายถึง คำสั่งที่ใช้กำหนดว่าชื่อเรื่องของไฟล์ HTML
  • <TITLE> </TITLE> - หมายถึง คำสั่งที่ใช้กำหนดว่าชื่อของเอกสาร (คำสั่งนี้จะอยู่ระหว่างคำสั่ง HEAD)
  • <BODY> </BODY> - หมายถึง คำสั่งที่ใช้กำหนดว่าเป็นส่วนของรายละเอียด (คำสั่งนี้จะอยู่หลังคำสั่ง HEAD)

หลังจากนั้นเวลาบันทึก ให้เลือกเมนู File เลือก Save เลือกตั้งชื่อไฟล์ ซึ่งชื่อไฟล์หลักของ Web Page มักจะใช้ชื่อว่า index.html หรือ index.htm หลังจากสร้างเสร็จแล้ว เราสามารถสั่งรันโดยใช้โปรแกรม Microsoft Internet Explorer ซึ่งมีมาพร้อมกับ Windows ทุกเวอร์ชั่นได้

First web pageMenu