การใช้ Windows

เพราะ Windows เป็นระบบปฏิบัติการ (Operation System) ที่คุณจะต้องพบและใช้งานก่อนการใช้โปรแกรมต่าง ๆ และด้วยความที่เป็นระบบปฏิบัติการ Windows จึงเป็นส่วนควบคุมหลักของคอมพิวเตอร์ ในหมวดบทความนี้ คุณได้รู้จักเทคนิคการปรับแต่ง ตั้งค่า Windows ให้ตรงตามความต้องการ หากคุณทำความเข้าใจมากขึ้น ก็จะสามารถนำ Windows มาใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมถึงรู้จักการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นด้วย

Filter
Display # 
Title Hits
ปัญหา folder Download ใน Windows 8 ขึ้นช้า 10571
วิธีปิด Sound Navigation เมื่อเข้าเว็บ เปิดโฟลเดอร์ 21728
ไม่สามารถ Uninstall โปรแกรม 17709
ไฟล์ XPS คืออะไร 66933
ไฟล์ MDI คืออะไร และติดตั้งอย่างไร 39338
ใช้ System Restore ดีหรือร้าย 52615
แปลงระบบไฟล์เป็น NTFS 11292
แต่ง Screen Saver ด้วยภาพของคุณ 13590
แก้ไขปัญหา Unmountable Boot Volume 22143
แก้ปัญหาพิมพ์ไม่ออก ไอคอน Printer หาย 50955
แก้ปัญหาคอมฯ ด้วยตัวเองด้วย Microsoft Fix IT 20720
แก้ปัญหาการ Re-install ใน Safe Mode ไม่ได้ 14417
แก้ปัญหา icon หายไปจาก Start Menu 54564
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการติดตั้งและถอดถอนโปรแกรม 19160
เรียนรู้การใช้งาน Windows 12708
เรียนรู้การใช้งาน Task Manager 48122
10 คำสั่งยอดฮิตบน Windows 14439
10 คำสั่งยอดฮิต เรียกใช้ผ่าน Run Command Windows 67437
10 คำสั่งยอดฮิต สำหรับ Admin โดยเฉพาะ 16690
10 คำสั่ง สำหรับเรียกใช้โปรแกรมแบบด่วนสุดๆ 21761
เปลี่ยนชื่อไฟล์แบบอัตโนมัติ 20529
เทคนิคการแบ่งจอทำงานบน 2 หน้าต่างพร้อมกัน 95692
เทคนิคการเปลี่ยนเสียงเริ่มต้นของ Windows XP 16051
เครื่องบู๊ทเข้า Safe Mode ตลอด 36608
อีกหนึ่งทิปในการแก้ปัญหาคอมฯ ทำงานช้าลง 26178

Menu