การใช้ Windows

เพราะ Windows เป็นระบบปฏิบัติการ (Operation System) ที่คุณจะต้องพบและใช้งานก่อนการใช้โปรแกรมต่าง ๆ และด้วยความที่เป็นระบบปฏิบัติการ Windows จึงเป็นส่วนควบคุมหลักของคอมพิวเตอร์ ในหมวดบทความนี้ คุณได้รู้จักเทคนิคการปรับแต่ง ตั้งค่า Windows ให้ตรงตามความต้องการ หากคุณทำความเข้าใจมากขึ้น ก็จะสามารถนำ Windows มาใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมถึงรู้จักการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นด้วย

Filter
Display # 
Title Hits
ปัญหา folder Download ใน Windows 8 ขึ้นช้า 10727
วิธีปิด Sound Navigation เมื่อเข้าเว็บ เปิดโฟลเดอร์ 22056
ไม่สามารถ Uninstall โปรแกรม 18124
ไฟล์ XPS คืออะไร 67990
ไฟล์ MDI คืออะไร และติดตั้งอย่างไร 39842
ใช้ System Restore ดีหรือร้าย 53696
แปลงระบบไฟล์เป็น NTFS 11454
แต่ง Screen Saver ด้วยภาพของคุณ 13682
แก้ไขปัญหา Unmountable Boot Volume 22307
แก้ปัญหาพิมพ์ไม่ออก ไอคอน Printer หาย 51733
แก้ปัญหาคอมฯ ด้วยตัวเองด้วย Microsoft Fix IT 20956
แก้ปัญหาการ Re-install ใน Safe Mode ไม่ได้ 14515
แก้ปัญหา icon หายไปจาก Start Menu 55378
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการติดตั้งและถอดถอนโปรแกรม 19312
เรียนรู้การใช้งาน Windows 12821
เรียนรู้การใช้งาน Task Manager 48319
10 คำสั่งยอดฮิตบน Windows 14719
10 คำสั่งยอดฮิต เรียกใช้ผ่าน Run Command Windows 67954
10 คำสั่งยอดฮิต สำหรับ Admin โดยเฉพาะ 17213
10 คำสั่ง สำหรับเรียกใช้โปรแกรมแบบด่วนสุดๆ 22036
เปลี่ยนชื่อไฟล์แบบอัตโนมัติ 20973
เทคนิคการแบ่งจอทำงานบน 2 หน้าต่างพร้อมกัน 97640
เทคนิคการเปลี่ยนเสียงเริ่มต้นของ Windows XP 16176
เครื่องบู๊ทเข้า Safe Mode ตลอด 36889
อีกหนึ่งทิปในการแก้ปัญหาคอมฯ ทำงานช้าลง 26369

Menu