XML Paper Specification (XPS) คืออะไร

เป็นไฟล์เอกสารรูปแบบหนึ่งที่พัฒนาโดยบริษัท Microsoft ถ้าเปรียบเทียบให้เข้าใจง่ายๆ XPS เป็นไฟล์ประเภทเดียวกับไฟล์ PDF ที่สามารถส่งผ่าน E-mail หรือสั่งพิมพ์ได้ทันที โดยที่รูปแบบไม่มีการเปลี่ยนแปลง แต่เนื่องจาก XPS เป็นไฟล์ที่ยังไม่ได้รับความนิยมสักเท่าไหร่ ทำให้คนส่วนใหญ่ยังไม่รู้จัก และคุ้นเคย อย่างไรก็ตาม ความน่าสนใจในการใช้งาน XPS นั่นคือ ไม่จำเป็นต้องมีการติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติมแต่อย่างไร เพราะ Microsoft ได้ติดตั้ง driver เครื่องพิมพ์ในการแปลงไฟล์เป็น XPS แล้ว และถ้าต้องการเปิดไฟล์ก็สามารถเปิดด้วยโปรแกรม Internet Explorer ได้ด้วยเช่นกัน

วิธีแปลงไฟล์เป็น XPS

 1. เปิดไฟล์เอกสาร หรืองานที่ต้องการ
 2. คลิกเมนู File
 3. เลือกคำสั่ง Print
 4. เลือกเครื่องพิมพ์ที่ชื่อว่า Microsoft XPS Document Writer
 5. ตั้งชื่อไฟล์ตามต้องการ
 6. รอสักครู่โปรแกรมจะแปลงไฟลเป็น XPS

การเปิดดูไฟล์ XPS

 1. ดับเบิลคลิกเอกสาร XPS
 2. ถ้าเปิดไม่ได้ให้คลิกเลือก Open with XPS Viewer?
 3. ถ้าไม่มี ให้คลิกเลือก Internet Explorer แทน
 4. การสั่งพิมพ์ ให้คลิกเลือกเมนู File
 5. และเลือก Print

Microsoft Office 2007 กับไฟล์ XPS

โปรแกรม Microsoft Office 2007 ได้มีเครื่องมือเฉพาะในการบันทึกไฟล์เป็น XPS ได้ทันที (ไม่จำเป็นต้องผ่านการพิมพ์ผ่าน Microsoft XPS Document Writer) เวลาเลือกบันทึก ให้คลิกเลือกเอกสาร XPS แทนการเลือกไฟล์ปกติ

 


Menu