เครื่องมือแก้ปัญหาของ Windows

อีกหนึ่งเครื่องมือในการแก้ไขปัญหา Windows ได้หลากหลายอาการ ไม่ว่าจะเป็น โปรแกรมที่ใช้งานอื่นๆ ค้าง หรือ Freeze หรือจะเป็นการตรวจสอบโปรแกรมการใช้งานต่างๆ ว่ามีขนาดเท่าไหร่ หรือจะใช้ร่วมกับการแก้ไขปัญหาของ Virus หรือ Spyware ก็ได้ด้วยเช่นนั้น

วิธีการเรียกคำสั่ง Task Manager สามารถทำได้หลายวิธี

  1. กดปุ่ม Ctrl + Alt + Delete
  2. คลิกขวาบริเวณ TaskBar และคลิกหัวข้อ Task Manager
  3. วิธีที่ 3 กดปุ่ม Ctrl + Shift + ESC

ถ้าไม่ได้ก็เข้าไปที่โฟลเดอร์ที่เก็บโปรแกรมเลย จะอยู่ในโฟลเดอร์ Windows\Systems32 ครับ ไฟล์ชื่อ Taskmgr.exe


Windows Task Manager

 

โปรแกรม Task Manager ทำอะไรได้บ้าง

  1. แก้ปัญหาโปรแกรมค้าง ให้คลิกไปที่แท็ป "Applications" ถ้าโปรแกรมไหนขึ้นคำว่า "Not response" แสดงว่าโปรแกรมมีปัญหา ให้คลิกเลือกโปรแกรมนั้น และคลิกที่ปุ่ม "End Task" ด้านล่าง
  2. แท็ป "Processes" เป็นแท็ปที่แสดงรายชื่อโปรแกรมที่ทำงานอยู่เราอาจไม่สามารถรู้จักได้หมด และให้ดูเฉพาะโปรแกรมที่เราเปิดอยู่ก็พอ ลองดูที่ในคอลัมภ "Mem Usage" ซึ่งจะเป็นการแสดงว่า โปรแกรมที่เราใช้งานนั้น กินหน่วยความจำมากน้อยเท่าไหร่ ถ้ามากก็แสดงว่าไม่ค่อยดีนัก
  3. แท็ป "Performance"เป็นแท็บที่แสดงการใช้หน่วยประมวลผลมากน้อย (CPU Usage) ถ้าใช้มากเกินไป เครื่องก็อาจค้างได้เหมาะสำหรับการตรวจสอบสถานะของเครื่องคอมพิวเตอร์มามีปัญหาหรือไม่เรียกว่าเป็นการ Monitor เครื่องคอมฯ
  4. แท็ป "Networking" ใช้สำหรับตรวจสอบวิเคราะห์การใช้งานในระบบเครือข่าย ถ้าคุณเชื่อมต่อแบบไร้สาย หรือแบบใช้สายแลน
  5. แท็ปสุดท้าย "Users" เป็นแท็บที่แสดงผู้ใช้งานในคอมพิวเตอร์ของเรา อาจมีมากกว่าหนึ่ง ถ้ามีการ Remote เข้ามาในเครื่องของเรา อย่างไรก็ตาม เราสามารถสั่ง "Disconnect" เพื่อยกเลิกการเชื่อมต่อได้

นอกจากนี้ ยังมีเมนูด้านบน "Shutdown" จะสามารถสั่ง Shutdown / Logoff / Restart โปรแกรม Windows เองได้เช่นกัน

 


Menu