ไฟล์ MDI คืออะไร

MDI ย่อมาจาก Microsoft Office Document Imaging ชื่อก็บอกแล้วว่ามาจาก Microsoft Office นั่นแสดงให้เห็นว่า ไฟล์ MDI นี้เป็นไฟล์ที่อยู่ในโปรแกรม Microsoft Office ส่วนความหมายของไฟล์ MDI นี้ หมายถึง ไฟล์รูปภาพ format หนึ่งที่พัฒนาโดย Microsoft ถ้าเปรียบเทียบให้เข้าใจง่ายๆ MDI ก็เป็นประเภทเดียวกับ PDF แต่ยังไม่นิยมเท่า PDF นั่นเอง

การใช้งาน MDI ไฟล์

 1. เปิดโปรแกรม Microsoft Office Document Imaging (MDI) โดยคลิกเลือกหัวข้อ Microsoft Office
 2. จากนั้น เลือก Micrsoft Office Tools
 3. จากนั้น เลือก Micrsoft Office Document Imaging
 4. เปิดไฟล์ที่ต้องการแปลง โดยเลือกจากเมนู File เลือก Open
 5. เลือกไฟล์ MDI ที่ต้องการ

ไม่มีโปรแกรม Micrsoft Office Document Imaging จะติดตั้งอย่างไร

MDI

สำหรับการติดตั้ง Microsoft Office ปกติจะไม่มีการติดตั้ง Micrsoft Office Document Imaging ดังนั้น เราสามารถเลือกติดตั้งโปรแกรมนี้ เพิ่มเติมจากแผ่น CD ของ Microsoft Office ได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้

 1. คลิกเข้าไปที่ Control Panel
 2. เลือกคำสั่ง "Add/Remove Program" หรือ Uninstall a program (ขึ้นกับ Windows XP หรือ Vista)
 3. เลือก Microsoft Office 2007
 4. คลิก Change
 5. เลือก Add or Remove Features และคลิกเลือก Continue.
 6. คลิกขยาย Office Tools
 7. ให้คลิกแสดง drop down list ในหัวข้อMicrosoft Office Document Imaging คลิกเลือก Run all from My Computer
 8. คลิก Continue
 9. คลิก Close หลังจากติดตั้งเสร็จ

แค่นี้ เราก็จะได้โปรแกรม Microsoft Office Document Imaging ไว้ใช้สำหรับการแปลงไฟล์แล้ว เราสามารถคลิกเข้าไปดูที่หัวข้อ "Printers & Faxes" จะเห็นว่าเราได้เครื่องพิมพ์ที่เป็น Microsoft Office Document Imaging เวลาใช้งานก็เหมือนกับการแปลงไฟล์เป็น PDF เช่นเดียวกัน


Menu