ปัญหาไอคอนเครื่องพิมพ์หายที่ Devices & Printers

สำหรับผู้ที่มีปัญหาเวลาสั่งพิมพ์งานแล้วไม่สามารถพิมพ์ได้ พอตรวจสอบที่หน้า Devices & Printers (Windows 7) กลับพบมา driver Printer ที่เคยติดตั้งไว้หายไปหมด ทั้งๆ นี้ไม่ได้มีการ uninstall แต่อย่างใด ปัญหานี้ ให้ลองแก้ไขง่ายๆ เบื้องต้นดูก่อนโดยการ restart Windows และตรวจสอบใหม่อีกครั้งว่า เห็นไอคอนเครื่องพิมพ์แล้วหรือยัง ถ้ายังให้ทำการแก้ไขดังต่อไปนี้

ปัญหานี้ อาจเกิดมาจาก Service ของ Print Spooler ไม่ทำงาน

ปรับแต่ง Properties ของเครื่องพิมพ์

Print Spooler Problems

 1. กดปุ่ม Logo Windows + R (เพื่อเรียกคำสั่ง Run)
 2. พิมพ์คำว่า services.msc
 3. จะพบหน้าต่าง Services ที่มีการเปิดใช้งานของ Windows
 4. ให้เลื่อนมาด้านล่าง และหาคำว่า Print Spooler และดับเบิลคลิก เพื่อเปิดโปรแกรม
 5. จะพบหน้าต่าง Print Spooler Properties
 6. ตรวจสอบบรรทัดคำว่า Service Status จะต้องขึ้น คำว่า Started
 7. ถ้าขึ้นคำว่า Stop ให้กดปุ่ม Start แทน
 8. ปกติกรณีเกิดปัญหาของ Print Spooler ไม่ทำงาน หรือทำงานได้บ้าง ไม่ได้บ้าง แนะนำให้ป้องกันปัญหาดังนี้
 9. คลิกแท็ป Recovery และแก้ไขดังนี
  • First failure เลือกหัวข้อ Restart the Service
  • Secound failures เลือกหัวข้อ Run a Program
  • Subsequent failures เลือกหัวข้อ Restart the Service
 10. กดปุ่ม Apply เพื่อยืนยัน

แค่นี้ คราวหน้าที่เครื่องพิมพ์มีปัญหา ไอคอน ตัวโปรแกรม Print Spooler เองก็จะพยายามแก้ไขให้อัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม ถ้ายังไม่หาย แนะนำให้ตรวจสอบไวรัสก่อนเสมอ
 


Menu