สำหรับผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์มือใหม่

ผู้ใช้งาน Microsoft Windows ทุกๆ เวอร์ชั่น โปรดทราบ วันนี้เรามีคำสั่งของ Windows ที่สามารถใช้งานได้ทุกๆ เวอร์ชั่นและน่าจะเป็นประโยชน์ในการใช้งานอย่างมาก โดยเฉพาะกับผู้ใช้งานมือใหม่ คำสั่งที่ว่านี้จะเป็นคำสั่งที่เรียกโดยตรงผ่านทางแป้นพิมพ์ หรือ keyboard

 

TOP 10 คำสั่ง Keyboard สำหรับ Windows

  1. F1 เรียกคำสั่ง Help คิดอะไรไม่ออก หรือมีปัญหาใช้งาน Windows สามารถกดปุ่ม F1 เพี่อเรียก Help ของ Windows ออกมาดูได้ครับ
  2. F3 เรียกคำสั่ง Search สำหรับค้นหาข้อมูล หรือไฟล์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา
  3. Alt+Tab เรียกคำสั่ง แสดงรายการโปรแกรมต่างๆ ที่เราเปิดใช้งานอยู่ และสามารถเปลี่ยนไปยังโปรแกรมนั้นๆ ได้ทันที
  4. Alt+F4 เรียกคำสั่ง ปิดโปรแกรมที่ทำงานอยู่ปัจจุบัน
  5. Ctrl+A เรียกคำสั่ง เลือกทุกอย่าง (Select All) ใช้สำหรับการเลือกไฟล์ หรือเลือกข้อมูลที่เราต้องการ
  6. Ctrl+C เรียกคำสั้ง ทำสำเนา (Copy)
  7. Ctrl+X เรียกคำสั่ง ทำสำเนา (Cut) แต่จะลบไฟล์ต้นฉบับด้วย
  8. Ctrl+V เรียกคำสั่ง วางข้อมูลที่มีการทำสำเนา (Copy, Cut)
  9. Windows Logo + D เรียกคำสั่ง ให้ลดรูปโปรแกรมที่แสดงหน้าจอ หรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า minimize
  10. Windows Logo + R เรียกคำสั่ง "RUN" ของ Windows

คำสั่งต่างๆ เหล่านี้ สามารถใช้งานร่วมกับโปรแกรมอื่นๆ ได้ด้วยน่ะครับ ลองทดสอบใช้งานดูน่ะครับ รับรองจะติดใจ เหมือนกับผม


หมายเหตุ Windows Logo เป็นปุ่มสัญลักษณ์เครื่องหมายวินโดว์ส บนแป้นพิมพ์

 


Menu