เรื่องจริงเกี่ยวกับการติดตั้งโปรแกรม

คุณเคยติดตั้งโปรแกรมเองหรือเปล่า โปรแกรมอะไรก็ได้ครับ ไม่ว่าจะเป็น Microsoft Office, ACD See, WinZip หรืออาจเป็นโปรแกรม Driver ของเครื่องพิมพ์ แล้วคุณสังเกตหรือเปล่าว่า หลังการติดตั้งโปรแกรมเหล่านี้แล้ว มักจะมีโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมา และมักจะอยู่ใน c:\Program Files\ชื่อโปรโปรแกรม

โดยปกติเวลาไฟล์ที่ใช้ในการติดตั้งมักมีชื่อว่า Setup.exe หรือ Install.exe ยกเว้นบางโปรแกรมเท่านั้น ที่มีอาจมีชื่อเป็นชื่อของโปรแกรมนั้นๆ และอาจมีคำต่อท้ายว่า setup เป็นต้น การติดตั้งโปรแกรมส่วนใหญ่สามารถทำได้โดยดับเบิลคลิกไฟล์ติดตั้ง จากนั้นจะมีหน้าต่างให้เลือกคลิก Next และ Next ไปเรื่อยๆ แต่ข้อควรระวัง การติดตั้งโปรแกรมโดยเฉพาะ ฟรีแวร์บางตัว อาจมีการแถมโปรแกรมประเภท Toolbar มาให้ด้วย (เจ้าของโปรแกรม Toolbar เป็น sponsor ให้เขานั่นเอง)

 

เรื่องเข้าใจผิดเกี่ยวกับการติดตั้งโปรแกรม

บางคนมักคิดว่า สามารถ copy โปรแกรมจากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น และมาติดตั้งในคอมฯ ของตัวเองได้ ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว อาจเป็นไปได้กับโปรแกรมบางประเภท เช่น โปรแกรมมีไฟล์เดียว โปรแกรมประเภท Portable เป็นต้น แต่ส่วนใหญ่ตอบได้เลยว่า ไม่สามารถทำได้ และถึงทำได้ ก็อาจไม่สามารถใช้โปรแกรมได้อย่างสมบูรณ์

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการถอดถอนโปรแกรม

การถอดถอนโปรแกรมหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Uninstall หรือ Remove Program เป็นการนำเอาโปรแกรมที่ไม่ได้ใช้งานออก ทั้งนี้เพื่อให้คอมพิวเตอร์มีพื้นที่กลับคืนมา สำหรับการถอดถอนโปรแกรมที่ถูกต้อง จะต้องเรียกผ่านโปรแกรมนั้นๆ ซึ่งมักจะมีโปรแกรมที่ชื่อว่า Uninstall หรือ Remove Program นั่นเอง ไม่ควรใช้วิธีการลบโฟลเดอร์ของโปรแกรมนั้นๆ ออกโดยตรง เพราะอาจทำให้ Windows ทำงานผิดพลาดได้ เพราะการถอดถอนไม่สมบูรณ์นั่นเอง

หาคำสั่ง Uninstall หรือ Remove Program ไม่พบ

บางโปรแกรมอาจไม่ได้มีคำสั่งในการถอดถอนโปรแกรมแสดงให้เห็นที่โฟลเดอร์ของโปรแกรมนั้นๆ แต่อย่างไรก็ตามเราก็ยังคงสามารถ Uninstall ได้โดยผ่านหน้า Control Panel -> Add Remove Program (สำหรับ Windows 7 จะอยู่ที่ Control Panel ->Programs) แต่ถ้ายังไม่สามารถถอดถอนโปรแกรมได้ แนะนำให้ใช้โปรแกรมช่วยในการถอดถอนโดยเฉพาะ เช่น CCleaner, Uninstaller เป็นต้น
 


Menu