Menu

สมาชิกไอทีไกด์

Free Data Recovery Software Download to Recover Deleted Files - EaseUS Data Recovery Wizard Free Edition

เรียนรู้ระบบเครือข่าย

ระบบเครือข่าย เป็นเรื่องใกล้ตัวมาก ตัวอย่างเช่น การเชื่อมต่อเน็ตเวิร์คภายในบ้านด้วย ADSL โมเด็ม ดังนั้น คุณควรเริ่มทำความรู้จักระบบเครือข่าย หรือ Network System เพื่่อที่จะได้นึกภาพออกเวลาคุณใช้คอมพิวเตอร์ผ่านระบบครือข่าย ไม่ว่าจะเป็นการใช้อินเทอร์เน็ตที่บ้าน หรือการใช้คอมพิวเตอร์ที่อยู่ใน LAN (Local Area Network) ของที่ทำงาน อีกทั้งจะช่วยให้คุณรู้จักการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างถูกวิธี และปลอดภัยในเรื่องข้อมูลอีกด้วย

Filter
Display # 
Title Hits
Fiber Optic คืออะไร 132650
Firewall คืออะไร 187312
GPS คืออะไร 46854
NAT คืออะไร เกี่ยวกับ Network อย่างไร 104783
POE คืออะไรในระบบเครือข่าย 66990
การแบ่ง Zoning ของ Network 23064
ทำความรู้จัก Blade Server 33546
ทำความรู้จัก DHCP 55229
ทำความรู้จัก Smart Array สำหรับ Server 16492
ทำความรู้จัก Thin Client 30601
ทำความรู้จัก ฮับ (HUB) กันสักนิด 134312
ทำความรู้จักระบบแลนไร้สาย 20811
ทำความรู้จักสายแลนประเภทต่างๆ 162899
ประเภทของ Firewall 34951
ประเภทของการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย 71373
รู้จักการ์ดแลน กันสักนิด 83241
วิธีแบ่งปัน Printer ในเครือข่ายด้วย Print Server 63287
สวิตซ์ อุปกรณ์สำคัญในระบบเครือข่าย 53933
เทคนิคการโอนย้ายข้อมูล 2 คอมพิวเตอร์ 167914
เรียนรู้ระบบเครือข่าย 29957
โปรโตคอลของระบบเครือข่าย 35688