Menu

สมาชิกไอทีไกด์

Free Data Recovery Software Download to Recover Deleted Files - EaseUS Data Recovery Wizard Free Edition

เรียนรู้ระบบเครือข่าย

ระบบเครือข่าย เป็นเรื่องใกล้ตัวมาก ตัวอย่างเช่น การเชื่อมต่อเน็ตเวิร์คภายในบ้านด้วย ADSL โมเด็ม ดังนั้น คุณควรเริ่มทำความรู้จักระบบเครือข่าย หรือ Network System เพื่่อที่จะได้นึกภาพออกเวลาคุณใช้คอมพิวเตอร์ผ่านระบบครือข่าย ไม่ว่าจะเป็นการใช้อินเทอร์เน็ตที่บ้าน หรือการใช้คอมพิวเตอร์ที่อยู่ใน LAN (Local Area Network) ของที่ทำงาน อีกทั้งจะช่วยให้คุณรู้จักการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างถูกวิธี และปลอดภัยในเรื่องข้อมูลอีกด้วย

Filter
Display # 
Title Hits
Fiber Optic คืออะไร 132132
Firewall คืออะไร 186823
GPS คืออะไร 46713
NAT คืออะไร เกี่ยวกับ Network อย่างไร 103887
POE คืออะไรในระบบเครือข่าย 66726
การแบ่ง Zoning ของ Network 22829
ทำความรู้จัก Blade Server 33363
ทำความรู้จัก DHCP 54778
ทำความรู้จัก Smart Array สำหรับ Server 16353
ทำความรู้จัก Thin Client 30390
ทำความรู้จัก ฮับ (HUB) กันสักนิด 133977
ทำความรู้จักระบบแลนไร้สาย 20681
ทำความรู้จักสายแลนประเภทต่างๆ 162215
ประเภทของ Firewall 34782
ประเภทของการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย 71246
รู้จักการ์ดแลน กันสักนิด 83097
วิธีแบ่งปัน Printer ในเครือข่ายด้วย Print Server 62935
สวิตซ์ อุปกรณ์สำคัญในระบบเครือข่าย 53799
เทคนิคการโอนย้ายข้อมูล 2 คอมพิวเตอร์ 167274
เรียนรู้ระบบเครือข่าย 29804
โปรโตคอลของระบบเครือข่าย 35559