การเชื่อมต่อเครือข่ายประเภทต่างๆ

ประเภทของการเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์เข้าเป็นระบบเครือข่าย มีหลายรูปแบบ แต่ละแบบก็จะมีข้อดีและข้อเสียต่างกัน

Bus Topology

Bus Topology


เป็นลักษณะการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบหนึ่ง ด้วยสายเคเบิลยาวมาเชื่อมต่อกันไปเรื่อยๆ โดยใช้ คอนเน็ตเตอร์ในการเชื่อมต่อกันที่เรียกว่า T-connector และมี Terminator เป็นตัวปิดปลายสายสัญญาณ รูปแบบการส่งข้อมูลจะมีการส่งข้อมูลทีละเครื่องในช่วงเวลาหนึ่ง โดยมีเครื่องปลายทางจะส่งสัญญาณข้อมูลกลับมา

 

Token-Ring Topology

token-ring topology

เป็นลักษณะการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบหนึ่ง เราสามารถเรียกได้อีกชื่อว่า Token-Ring โดยจะต่อเข้ากันเป็นลักษณะวงกลม ถือได้ว่าเป็นการต่อแบบระบบปิด การทำงานจะมีการส่งผ่าน (Token) จากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่งในเครือข่าย ปัญหาของการต่อแบบนี้คือ ถ้าจุดใดมีปัญหาจะทำให้ทั้งระบบมีปัญหาตามไปด้วย

Star Topology

Star Topology
เป็นลักษณะการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบหนึ่งที่นิยมใช้กันมากที่สุด เนื่องจากปัญหาของระบบ Bus และ Ring ที่ว่า ถ้าเคเบิลหนึ่งมีปัญหาก็จะทำให้ระบบมีปัญหาทั้งหมด แต่สำหรับระบบ Star จะแก้ปัญหาของทั้ง 2 ระบบที่กล่าวมาคือ ถ้ามีปัญหาเคเบิลเส้นใด จะเสียเพียงจุดๆ เดียวเท่านั้น นอกจากนี้การแก้ไข ตรวจสอบระบบในเครือข่ายแบบ Star ก็ทำได้ง่ายกว่าทั้ง 2 ระบบที่กล่าวข้างต้นอีกด้วย


Menu