ประเภทของ Firewall - กำแพงไฟ

เราสามารถแบ่งประเภทของ Firewall ได้ 2 ประเภทคือ

Hardware Firewall

Hardware Firewall

เป็น Firewall ที่มีลักษณะเป็นกล่อง คล้ายเคสคอมพิวเตอร์ ปัจจุบัน มีการสร้าง Firewall และรวมเอาความสามารถในการป้องกันไวรัสไว้ในตัวเดียวกัน เช่น Symantec Gateway Security ซึ่งเป็นของบริษัท Symantec ผู้ผลิตซอร์ฟแวร์ Norton Anti-virus ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดบริษัทหนึ่ง เป็นต้น

Software Firewall

Software Firewall

หมายถึง Firewall ที่มีการติดตั้งซอร์ฟแวร์ Firewall ในคอมพิวเตอร์ที่เป็น Server ปัจจุบันมีซอร์ฟแวร์ Firewall หลายค่าย รวมทั้งของค่ายไมโครซอร์ฟก็มี เช่น Microsoft Internet Security and Acceleration Server หรือ เรียกสั้นๆว่า ISA ส่วนค่ายอื่นๆ ที่เป็นที่นิยมเช่น Firewall-1 ของบริษัท Check Point Software Technologies Ltd.???

Software ที่เป็น Firewall สามารถติดตั้งอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของเราได้ ที่เราเห็นกันอยู่บ่อยๆ จะติดตั้งอยู่ในระบบปฏิบัติการ Windows XP service pack 2 ขึ้นไป เราเรียกว่า Windows Firewall

?


Menu