สำหรับผู้ใช้งาน Windows ทุกท่าน

คงรู้จักโปรแกรม Screen Saver กันแล้วน่ะครบว่า เป็นโปรแกรมสำหรับการแสดงภาพ ข้อความ หรืออะไรก็ได้ที่หน้าจอภาพ ในเวลาที่เราไม่ได้มีการใช้งาน โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือช่วยลดพลังงานไฟฟ้า สามารถช่วยประหยัดไฟได้บ้าง ในโปรแกรม Windows เองมีโปรแกรม Screen Saver ให้เลือกหลายตัว แล้วแต่ชอบ แต่สำหรับผมวันนี้จะมีทิปในการนำภาพของคุณมาเป็น Screen Saver ในรูปแบบของธง สบัดไปมา สวยงามและเก๋ๆ ไปอีกแบบหนึ่งครับ

สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับทำ Screen Saver

  • รูปภาพขนาดพอเหมาะ เช่น 300 x 100 pixels เป็นต้น
  • บันทึกไฟล์เป็นนามสกุล .BMP

ขั้นตอนการสร้างรูปภาพเป็น Screen Saver

3D Flag Screen saver

  1. คลิกขวาที่หน้าจอภาพ คลิกเลือก Properties
  2. คลิกแท็ป Screen Saver
  3. ที่ช่อง Screen Saver คลิกเลือก "3D Flying Objects"
  4. จากนั้นคลิกปุ่ม Settings
  5. ในหัวข้อ Style ให้เลือกช่อง Object และคลิกเลือก "Textured Flag"
  6. ในช่องปุ่ม Texture ให้คลิกเลือก ไฟล์รูปภาพ ที่เราสร้างไว้
  7. คลิกปุ่ม OK
  8. จากนั้น ถ้าต้องการทดสอบให้คลิกปุ่ม Preview ก่อนได้เลย

ทิป ถ้าต้องการกำหนดเวลาให้แสดง Sceen Saver เมื่อไหร่ ให้คลิกเลือก "Wait" ที่หน้าจอ Display Properties ได้จากนั้น ใส่จำนวนนาทีที่ต้องการได้เลย

 


Menu