Windows open with คืออะไร

เวลาที่เราเปิดโปรแกรมอะไรก็ตาม โดยปกติเราสามารถดับเบิลคลิกไฟล์ที่เราต้องการเปิดได้ทันที เช่น ไฟล์ที่มีนามสกุล .DOC, .DOCX จะสามารถเปิดได้ด้วยโปรแกรม Microsoft Word หรือไฟล์ประเภท .PPT, PPTX สามารถเปิดได้ด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint เป็นต้น แต่ถ้าวันดีคืนดี เราไม่สามารถเปิดไฟล์ได้ตรงตามใจเราหละ จะแก้ไขอย่างไร

ปัญหาที่มักเกิดกับการเปิดไฟล์

ส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยพบปัญหาเหล่านี้มากนัก ถ้าไม่ได้มีการติดตั้งโปรแกรมอะไรใหม่ๆ หรือถอดถอนโปรแกรมออกไป หรืออาจเกิดจากการได้รับไฟล์ประเภทใหม่ๆ เข้ามา เช่น ไฟล์วีดีโอใหม่ๆ ไฟล์ compress เป็นต้น ถ้าเราลองดับเบิลคลิกไฟล์เหล่านี้ โปรแกรม Windows จะไม่สามารถเปิดไฟล์ได้โดยตรง แต่จะมีหน้าต่างสอบถามให้เราเลือกโปรแกรมที่จะเปิดเอง หรือจะตรวจสอบผ่านออนไลน์ทางเว็บไซต์ Microsoft ก็ได้เช่นกัน แต่อาจเสียเวลาพอสมควร แต่ถ้าเราทราบแนะนำให้เลือกหัวข้อ "Select the program from a list"

การแก้ไขปัญหา Windows เปิดไฟล์ไม่ได้

Open With Screen

  1. บันทึกไฟล์ที่ได้รับมา (เช่น จากอีเมล หรือจาก IM เป็นต้น
  2. ให้คลิกเลือกไฟล์ คลิกขวาเลือก "Open with"
  3. ให้คลิกปุ่ม "Open with" อีกครั้ง
  4. ให้คลิกเลือก "Select the program from a list"
  5. จากนั้นคลิกเลือกโปรแกรมที่เราต้องการให้เปิดไฟล์นั้น (ถ้าทราบ)
  6. และอย่าลืมคลิกปุ่ม "Allways use the selected program to open this kind of file" เพื่อให้ Windows จัดเก็บข้อมูลของไฟล์นี้ในระบบ คราวหน้าเราถึงสามารถดับเบิลไฟล์เหล่านี้และเปิดได้อัตโนมัติครับ

ทิป ถ้าไม่ทราบว่าจะเปิดด้วยโปรแกรมอะไร ให้คลิกเปิดด้วยโปรแกรม Internet Explorer ดูครับ โปรแกรมนี้อาจสามารถช่วยท่านได้ครับ


Menu