ปัญหาที่ไม่สามารถพิมพ์ข้อมูลบางอย่างในเว็บที่ต้องการได้ ได้ลองใช้คำสั่ง Preview แล้ว หน้าจอก็แสดงเป็นหน้าต่างว่าง ๆ ปัญหานี้ไม่ได้มาจากไวรัส หรือโปรแกรมของคุณมีปัญหาครับ แต่อาจสืบเนื่องมาจากการกำหนด ระหว่างห่างของกระดาษ หรือ margin ไม่ถูกต้องครับ ลองทำตามขั้นตอนเหล่านี้ดู 

ขั้นตอนการปรับแต่ง margin

1.     คลิกเมนู File ใน Internet Explorer

2.     คลิกเลือก Page Setup 

3.     คลิกปรับขนาดของ margin ในส่วนด้านล่างให้เล็กลง

4.     หรืออาจปรับแต่งตามขนาดดังนี้ ดู 

ในช่อง Left พิมพ์ .75 
ในช่อง Right พิมพ์ .75 
ในช่อง Top พิมพ์ .75 
ในช่อง Bottom พิมพ์ .75 

5.     จากนั้นลองสั่งพิมพ์ หรือ Preview ดูใหม่ ได้เลยครับ


Menu