พยายามบันทึกข้อมูลเข้าแผ่นดิกส์ แต่ขึ้นข้อความ Disk a: is write-protected. A file can not be saved on a write-protected disk


สาเหตุของปัญหา

แผ่นดิสก์ มีการป้องกันการบันทึกซ้ำ หรือที่เราเรียกว่า write protected (ข้อสังเกตุ แผ่นดิสก์ที่มีการล็อค จะมีรูสี่เหลี่ยมเล็กๆ ด้านล่าง 2 รู ที่สามารถมองทะลุได้)

 

คำแนะนำการแก้ไข

ให้ปลดล็อค โดยเลื่อนพลาสติกเล็ก ๆ ลงมา จากนั้น ให้ลองบันทึก หรือ save ใหม่ 

หมายเหตุ การตั้งล็อค หรือ write protect เป็นวิธีอย่างหนึ่งในการป้องกันการบันทึกผิดพลาด รวมทั้งป้องกันการ format ผิดแผ่น ได้อีกด้วย


Menu