หน้าต่าง หรือข้อความที่ Pop-up ขึ้นมาในเวลาที่เราเข้าบางเว็บไซต์นั้น บางครั้งก็อาจเป็นเรื่องที่มีสาระประโยชน์ แต่บางครั้งก็เป็นตัวสร้างปัญหาได้ โดยเฉพาะถ้าเรามีการติตตั้ง Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ที่มี Service Pack 2 ก็จะมีโปรแกรมนี้ติดมาโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตามเราสามารถยกเลิกความสามารถนี้ได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้

1.     คลิกเลือกเมนู Tools

2.     เลือก Pop-up Blocker

3.     คลิกเลือก Turn off Pop-up Blocker

4.     แต่ถ้าต้องการเปิดใช้คำสั่ง Pop-up ก็สามารถคลิกเลือกอีกครั้ง

 

 

*Pop-up Windows
หมายถึง หน้าต่างเล็กๆ หรืออาจใหญ่ ที่แสดงขึ้นมาอัตโนมัติ อีกหน้าต่างหนึ่งที่เรากำลังเปิดหน้าเว็บ โดยที่เราไม่ได้ทำการเปิดเอง


Menu