การทำงานใน Windows 2000 รวมทั้ง Windows XP จะมีหน้าต่างเริ่มต้น ให้ใส่ Password ซึ่งเป็นระบบรักษาความปลอดภัยอย่างหนึ่งของ Windows และมีการบังคับให้เปลี่ยนแปลง password ทุก ๆ 42 วัน หรือตามแต่เรากำหนด เราสามารถยกเลิกหน้าต่าง เปลี่ยน password ได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้


ขั้นตอนการยกเลิกการเปลี่ยน password 

1.     คลิกปุม Start เลือก Settings จากนั้นเลือก Control Panel

2.     คลิกเลือกไอคอน Administrative Tools

3.     คลิกเลือกไอคอน Local Security Policy

4.     คลิกหน้าต่างด้านซ้าย Account Policies และคลิก Password Policiy ดังภาพประกอบด้านล่าง 

5.     ในช่อง minimum password age ให้แก้ไขเป็น "0" Days

6.     จากนั้น คลิกปิดหน้าต่าง ได้เลยครับ

 


Menu