Address bar คือตำแหน่งให้เราพิมพ์ที่อยู่ของเว็บ ที่เราต้องการเข้าไปดู แต่ถ้าอยู่ดีๆ ปรากฏว่า ช่อง Address bar หายไป เราจะทำอย่างไรดี จะเข้าไปดูเว็บได้อย่างไร ไม่ยากครับ เรามีวิธีแก้ไขมาบอกเล่าให้ฟัง.

 

วิธีการปรับให้ Address bar แสดงหรือไม่ให้แสดง

1.     จากภาพประกอบด้านบน ให้นำเม้าส์มาวางไว้บริเวณไอคอนด้านบน

2.     จากนั้นให้คลิกขวาจะได้หน้าต่างเล็กๆ ดังภาพประกอบ 

3.     กรณีต้องการให้มีการแสดง Address bar ให้คลิกเลือกในบรรทัด "Address" จะมีเครื่องหมายถูกนำหน้า

4.     ในกรณีกลับกัน ถ้าต้องการไม่ให้มีการแสดง Address bar ให้คลิกเลือกในบรรทัด "Address" เพื่อยกเลิกเครื่องถูกที่ทำหน้า

5.     หรือ ถ้าเราต้องการปรับแต่งรายการอื่นๆ ได้ตามที่มีแสดงไว้ให้เล็กในหน้าต่างเล็กๆ นี้

6.     นอกจากวิธีดังกล่าวข้างต้นแล้ว เราสามารถเข้าผ่านทางเมนูได้อีกด้วย โดยการคลิกเลือกเมนู View เลือก Tools bar และคลิกเลือก Address bar


Menu