เปิดเครื่องคอมฯ ขึ้นมา ยังไม่ได้เข้าถึง Windows XP เลย ก็ปรากฏข้อความเกือบเต็มหน้า และมีข้อความแสดดงว่า "UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME" เครื่องค้างไปเลย ทำอะไรไม่ได้ ได้ทดลอง boot ใหม่ และพยายามเข้า Safe Mode ก็ไม่ได้เช่นกัน พยายามทำ System Restore ก็ไม่ได้อีกเช่นกัน

สาเหตุที่อาจเป็นไปได้

มีการติดตั้งอุปกรณ์ที่ไม่เข้ากับ Windows XP (ถ้าใช่ให้ลองถอดออกก่อนและลองติดตั้งใหม่) แต่ถ้ายังไม่ได้ ให้ทำวิธีดังนี้ 

วิธีแก้ไข

1.     บู๊ตด้วยแผ่น boot Windows XP

2.     ระหว่างบู๊ตจะมีหน้าต่างแสดงด้านล่างให้กด ตัว R เพื่อเข้าระบบ (R=Repair) เราเรียกวิธีการนี้ว่า Recovery Console

3.     จากนั้นรอสักพัก จะมีหน้าต่างให้เลือก partition ให้เลือก 1 C:\WINDOWS: หรือ

4.     ถ้าไม่ได้มีหัวข้อให้เลือก ก็จะเข้า Drive C: เลย (เหมือนกับระบบ DOS)

5.     จากนั้นพิมพ์คำสั่ง "CHKDSK /R" คำสังนี้จะทำการตรวจสอบดิกส์ และซ่อมให้อัตโนมัติ

6.     รอจนกระทั่งเสร็จ 100% ทั้งนี้ ขึ้นกับปัญหาและขนาดของฮาร์ดดิกส์ว่าใหญ่ขนาดไหน สำหรับของผม 80 gb ก็ใช้เวลาประมาณ 10 กว่านาที

7.     ถ้าต้องการให้แน่นอนมากขึ้น หลังจาก CHKDSK เสร็จแล้ว ให้พิมพ์คำสั่ง "fixboot" ด้วย

8.     เสร็จแล้ว ให้พิมพ์คำสั่ง Exit เพื่อออกจาก Repair และ Restart Windows ใหม่

*คำสั่งที่ให้พิมพ์นั้น จะเป็นตัวพิมพ์เล็กหรือใหญ่ก็ได้ทั้งนั้น


Menu