เข้า Winodws ไม่ได้ และขึ้นข้อความ "Invalid system disk, Replace the disk, and then press any key" ขณะบูตเครื่อง


สาเหตุของปัญหา

1.     มีแผ่น disk ค้างใน disk drive

2.     แผ่นดิสก์นั้น ไม่ใช่แผ่น boot

 

คำแนะนำการแก้ไข

กรณีต้องการใช้งานในส่วนของ Windows ให้นำแผ่น disk ออกจาก drive A: จากนั้นให้ กดปุ่ม Enter หรือ reboot เครื่องใหม่

กรณีต้องการใช้งานในระบบ DOS ให้ format แผ่นใหม่ เพื่อให้มีไฟล์ system รวมอยู่ในแผ่นด้วย การ format ใน DOS ให้ใช้สำหรับ ดังตัวอย่างเช่น Format A: /S/V เป็นต้น 

หมายเหตุ ไฟล์ system ประกอบด้วย ไฟล์ command.com, io.sys, msdos.sys


Menu