เกี่ยวกับปัญหา Taskbar & Start Menu หายไป ไม่แสดงในเมนู Settings ซึ่งปกติที่อยู่ด้านล่างของเมนู Printers ทางเราได้มีการตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่ามีการแก้ไขในส่วนของ Group Policy ของ Windows ซึ่งการแก้ไข สามารถทำได้ดังนี้.. 


ขั้นตอนการใส่ password อัตโนมัติใน Windows 2000 

1.     คลิกปุม Start เลือก Run

2.     พิมพ์คำว่า "gpedit.msc" จากนั้นกดปุ่ม Enter

3.     จะได้หน้าต่างดังภาพประกอบ 

4.     ในส่วนของ User Configuration คลิกเลือก Administrative Templates

5.     คลิกเลือก Start Menu & Taskbar

6.     ในด้านต่างหน้าขวา คลิกเลือก disable changes to Taskbar & Start Menu Settings

7.     จะมีหน้าต่างเปิดใหม่ คลิกเลือก Disabled

8.     คลิกปุ่ม Apply ก็เป็นอันเสร็จ


Menu