โดยปกติเวลาพิมพ์ข้อมูลบนเว็บต่างๆ หลายๆ คงอาจสงสัยว่า ทำไมภาพบางส่วนไม่สามารถพิมพ์ได้ ดูหน้าจอสวย แต่พิมพ์ออกมาไม่สวย ปัญหานี้มาจากโปรแกรมไม่ได้พิมพ์ในส่วนของฉากหลัง หรือที่เรียกว่า background ครับ วิธีง่ายๆ ในการแก้ไข ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้


กำหนดให้พิมพ์ Background ใน IE

1.     คลิกเมนู Tools

2.     คลิกเลือก Internet Options

3.     คลิกแท็ป Advanced

4.     เลือกหัวข้อ Printing 

5.     คลิกเลือกให้มีเครื่องหมาย ถูก หน้าข้อความ Print background colors and images

6.     คลิกปุ่ม Apply อีกครั้ง เพื่อยืนยัน

 


Menu