ก่อนอื่น ต้องแนะนำก่อนว่า Windows XP Service Pack 2 มีอะไรที่จำเป็นต้อง update

จุดเด่นที่สำคัญมากๆ ของ Service Pack 2 ก็คือ Firewall ซึ่งถือว่าเป็นก้าวแรกของ Microsoft ในการจัดทำระบบ Security ชั้นสูงใน Windows ส่วนหลักการของ Firewall ก็คือ การป้องกันข้อมูลที่เราอาจไม่พึงประสงค์จากภายนอกสู่ภายใน และก้าวต่อไปของ Windows เวอร์ชั่นใหม่ นั่นก็คือการกรองทั้งขาเข้า และขาออก 

นอกจากนี้ Microsoft ยังเน้นเรื่องความปลอดภัยอื่นๆ อีกมากมาย โดยสามารถตั้งค่าความปลอดภัยได้ด้วยตนเอง การปกป้องอีเมล์ การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ Add-on โปรแกรมใน Internet Explorer เป็นต้น 

สาเหตุที่ไม่สามารถติดตั้ง Service Pack 2 ได้

จากข้อมูลของ Microsoft ระบุชัดเจนว่า มาจากการใช้ Software ที่ไม่ถูกต้องตามกฏหมาย หรือพูดง่ายๆ ว่า ไม่มีลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องนั่นเอง สาเหตุอาจสืบเนื่องมาจากผู้ขาย ได้มีการขาย copy License นั่นๆ กับผู้อื่นด้วย

การแก้ไข

ถ้าคุณเป็นผู้หนึ่งที่ซื้อโปรแกรมลิขสิทธิ์ของ Microsoft จริง คงจำเป็นต้องติดต่อกับผู้ขายเพื่อแก้ไขปัญหานี้


Menu