หลายๆ คงเคยสังเกตุการเข้าไปในเว็บไซท์ที่มีการกรอกแบบฟอร์ม เพื่อสมัครสมาชิก หรือ กรอก User Name และ Passwod เพื่อเช็ค mail ทำไมถึงมีชื่อปรากฎขึ้นมาให้อัตโนมัติ ถ้าเป็นเช่นนั้น จะทำให้ข้อมูลส่วนตัวของเราอาจผู้ไม่ประสงค์ดีแอบนำไปใช้ได้ โดยเฉพาะกับคนที่มักไปใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ร้าน อินเตอร์เน็ตคาเฟ่ อย่างนี้จะแก้ไขได้อย่างไร ไม่ยากครับ ลองทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้ 

ก่อนอื่น ทำความเข้าใจกันสักนิด การที่เรากรอกชื่อ เพียงแค่ตัวอักษรขึ้นต้น แล้วปรากฏว่ามีคำเต็มมาให้นั้น เราเรียกคุณสมบัตินี้ว่า AutoComplete ซึ่ง Microosft ได้มีการพัฒนาขึ้นในโปรแกรม Internet Explorer ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกสำหรับผู้ใช้ตามบ้าน อย่างไรก็ตามถ้าต้องการยกเลิก หรือเพิ่มเติมคุณสมบัตินี้ สามารถทำได้ง่ายๆ ดังนี้


ขั้นตอนการเพิ่มคุณสมบัติ AutoComplete

1.     เปิดโปรแกรม Internet Explorer

2.     คลิกเลือกเมนู Tools เลือก Internet Options 

3.     ในแท็บ Content คลิกเลือก AutoComplete จะได้ดังภาพ 

4.     ให้ใส่เครื่องหมายถูก ดังภาพประกอบด้านบน 

Web Address :: หมายถึง จะให้ใส่ที่อยู่ของเว็บแบบอัตโนมัติหรือไม่ 
Forms :: หมายถึง จะให้กรอกฟอร์มแบบอัตโนมัติหรือไม่ 
User names and passwords on forms :: หมายถึง จะให้ใส่ ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านอัตโนมัติ

อย่างไรก็ตาม ถ้ามีการใช้งานตาม อินเตอร์เน็ต คาเฟ่ ทั่วไป แนะนำว่าหลังเลิกใช้แล้ว ให้เข้ามาที่หน้า AutoComplete Settings นี้ จากนั้นให้กดปุ่ม Clear Passwords ทั้งนี้จะเป็นการลบ user name และ password ที่เรามีการกรอกเอาไว้

 


Menu