การที่นำ Jump Lists และ Task Manager มารวมไว้ในบทความเดียวกันนี้ ถึงแม้จะไม่เกี่ยวข้องกันโดยตรง แต่เป็นส่วนหนึ่งของ Desktop ทีเป็นประโยชน์ และคุณสามารถนำไปใช้ได้อย่างง่าย

Jump Lists
คือ การแสดงคำสั่ง และประวัติที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมนั้น ๆ โดยจะบอก Most visited ที่บอกชื่อเว็บที่คุณเข้าบ่อยสุด, Recently closed - เว็บที่เพิ่งออกมา, Tasks และคำสั่งอื่นๆ วิธีการที่เรียก Jump Lists ขึ้นมา เพียงแค่คุณคลิ๊กขวาบริเวณ icon ที่วาง (Pin) อยู่บน Taskbar ที่คุณต้องการ ใช้ได้กับทุก icon ที่อยู่บน Taskbar ครับ ตามรูปข้างล่างนี้

 

Jump Lists
รูป: แสดง Jump Lists ของ Chrome

 

Task Manager

ใน Windows version ก่อน ๆ หากคุณต้องการดูว่ามีโปรแกรมอะไรบ้างที่กำลังทำงานอยู่ หรือต้องการไปปิดโปแกรมที่ไม่ตอบสนอง (no respond) แล้ว คุณจะต้องเข้าไปที่ Task Manager โดยการกดปุ่ม Ctrl+Alt+Del พร้อมกัน หรือคลิ๊กขวาที่ Taskbar จึงจะเรียก Task Manager ขึ้นมาได้ และใน Windows 8 นี้ก็เช่นเดียวกัน เพียงแต่หน้าจอ Task Manager ที่แสดงขึ้นมาดูไม่น่ากลัว (สำหรับผู้ใช้งานเบื้องต้น) เหมือน version ก่อน ๆ ที่แสดงหลาย tab menu แต่จะแสดงเฉพาะชื่อโปแกรมที่กำลังทำงานอยู่ ทำให้คุณไม่ต้องกังวลว่าจะทำอย่างไร ซึ่งบางโปรแกรมอาจไม่ตอบสนองแล้ว คุณจึงจำเป็นต้องปิดโปรแกรมนั้น โดยเลือกชื่อโปรแกรม และคลิ๊กที่ปุ่ม End task ด้านล่าง

Task Manager
รูป: ให้คลิ๊กขวาที่ Taskbar แล้วเลือก Task Manager, เลือกโปรแกรมที่ต้องการปิด คลิ๊กปุ่ม End task

Menu