บทความนี้จะอธิบายถึงส่วนที่เรียกว่า Apps Control ที่อยู่ใน Start Screen เพื่อให้คุณได้รู้จักว่าคุณสามารถที่จะทำอะไรกับ Apps ที่แสดงในหน้า Start Screen ได้บ้าง ส่วนการปรับแต่งค่าการใช้งานในรายละเอียดนั้น คุณจะพบได้ในหมวด การปรับแต่งและตั้งค่าใน Windows 8

คุณสามารถเรียก Apps Control นี้ได้โดยการคลิ๊กขวาบน Apps ใดก็ได้ คุณจะพบ Apps Control แสดงที่ด้านล่างของ Start Screen มาดูกันว่า คุณสามารถทำอะไรได้บ้างกับ Apps Control นี้ 

Icons ของ Apps การทำงาน
 คลิ๊กซ้ายที่ Apps ค้างไว้แล้วเลื่อนไปวาง  ย้ายตำแหน่ง icon ของโปรแกรมไปวางไว้ในที่ที่ต้องการ
 คลิ๊กกขวาที่ Apps  เลือกโปรแกรม และจะพบ Apps Control แสดงที่ด้านล่าง
 คลิ๊กขวาที่ Apps ที่เลือกไว้แล้ว   ยกเลิกการเลือกโปรแกรมนั้น

 

รูปแสดง Apps Control ของ Start Screen รูปแสดง All apps ของ Start Screen
รูป: แสดง Apps Control รูป: แสดง All apps

 

การใช้คำสั่งใน Apps Control
apps control - all apps  All apps
 ย่อขนาดของ icons ของทุกโปรแกรมเพื่อแสดงทุกโปรแกรมบน Start Screen
apps control - unpin from start

 Unpin from Start
 ลบ icon ของโปรแกรมนี้ออกจาก Start Screen

apps control - unpin from taskbar  Unpin from taskbar
 ลบ icon ของโปรแกรมนี้ออกจาก Taskbar
apps control - uninstall  Uninstall
 ลบโปรแกรมนี้นี้ออกจาก Windows 8
apps control - pin to taskbar  Pin to takbar
 เพิ่ม icon ของโปรแกรมนี้ไว้ใน Taskbar
apps control - open new window  Open new window
 เปิดโปรแกรมนี้บนหน้าต่างใหม่
apps control - clear selection  Clear selection
 ยกเลิกการเลือกโปรแกรมทั้งหมด (จะแสดงต่อเมื่อคุณคลิ๊กเลือกมากกว่า 1 Apps)
apps control - run as administrator  Run as administrator
 เปิดโปรแกรมด้วยสิทธิ์ของ Administrator
apps control - open file location  Open file location
 เปิดโฟลเดอร์ของโปรแกรมนี้

Menu