รูปแสดง Charms (บน Desktop)Charms คือ แถบเมนูเสริมที่ซ่อนอยู่ด้านข้างขวา ประกอบด้วย Search, Share, Start, Devices และ Settings โดยที่คุณสามารถจะเรียกให้แสดงได้ทั้งในหน้า Start Screen และ Desktop มาดูวิธีการเรียก และการใช้งานกันครับ

วิธีเปิด Charms

Mouse
เลื่อน mouse ไปที่มุมบนขวา หรือ มุมล่างขวาก็ได้

Keyboard
windows keys windows + C

Touchscreen
แตะที่ขอบจอด้านขวา แล้วลากมาทางซ้าย

 

สิ่งที่แสดงบน Charms

Search
ใช้ในการค้นหา Apps, Settings และ Files ตามที่คุณเลือก โดยหลังจากคุณ no.1คลิ๊กที่ Search แล้ว หน้าจอจะไปที่ Start Screen ทันที่ และจะแสดงบรรทัดแรกที่ให้คุณป้อนคำค้นหา ส่วน 3 บรรทัดถัดมา ให้คุณเลือกประเภทที่คุณต้องการให้ค้นหา คือ Apps, Settings และ Files โดยทันทีที่คุณเริ่ม no.2ป้อนคำค้นหา Windows 8 จะคัดกรองข้อมูลที่พบ แล้วนำมา no.3แสดงทางด้านซ้ายมือ หากคุณพบข้อมูลที่ต้องการแล้ว ก็ให้คลิ๊กที่ชื่อตามที่แสดงได้ทันที

รูปแสดงการค้นหา Apps ด้วย Search ของ Charmsรูป: การใช้ Search ที่อยู่ใน Charms ในการค้นหา
 

Share
Windows 8 ได้เพิ่มความสะดวกให้คุณในการที่จะ share ข้อมูล เช่น เมื่อคุณอยากส่งรูปที่คุณพบบนเว็บให้กับเพื่อนของคุณ แทนที่คุณจะต้อง save รูปภาพนั้นไว้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณก่อน แล้วค่อย upload ขึ้นเว็บ ก็เปลี่ยนมาใช้ Share แทน รวมถึงการที่คุณต้องการ share โดยการส่งอีเมลล์ไปยังเพื่อนของคุณด้วย เพียงแต่ ณ ขณะที่เขียนบทความนี้ ยังไม่พบเว็บใดที่สนับสนุนการใช้ Share Charm นี้ (คุณจะพบข้อความ "There's nothing to share right now" หรือ "Nothing can be shared from the Desktop") มีเพียงบาง Apps ของ Windows Store เท่านั้นที่รองรับ

ตัวอย่างข้างล่างนี้ ในขณะที่คุณอยู่ที่ Start Screen แล้ว no.1คลิ๊กที่แผนที่ พอคุณเลื่อนตำแหน่งแผนที่ที่ต้องการจะ share แล้ว ให้คุณเปิด Charms แล้วเลือกno.2 Share จากนั้นให้คุณเลือกว่าจะ share ทางจดหมาย หรือ เชื่อมต่อบุคคล ไหน ในนี้ no.3เลือกจดหมาย  บางครั้งคุณอาจต้อง Sign in ก่อน หรือหากยังไม่ได้มีการลงทะเบียน ก็ no.3ลงทะเบียนได้จากหน้านี้ เป็นอันเรียบร้อย
 

รูปแสดงการใช้ Share ในการส่งแผนที่ทางอีเมลล์

รูป: แสดงการใช้ Share ในการส่งแผนที่ทางอีเมลล์

 

 

  Start
Start Charm

ใช้ในการสลับไปมาระหว่าง Start Screen กับ Desktop เหมือนกับการกดปุ่ม windows keys windows

 

  Devices
Devices Charm

ใช้ในการเปิด Devices pane เหมือนกับการกดปุ่ม windows keys windows + K ส่วนใหญ่ใช้เลือกการแสดงผล เช่น เครื่องพิมพ์ และจอภาพที่สอง

 

  Settings
Settings Charm

ใช้ในการเปิด Settings pane เหมือนกับการกดปุ่ม windows keys windows + I

 


Menu