File Explorer ที่ใช้ในการเปิด folder และ file ของ Windows 8 นั้น มีส่วนที่เพิ่มเติมไปจาก Windows 7 อย่างเห็นได้ชัดคือ แถบเครื่องเมือ (ribbon) ที่บรรจุดคำสั่งที่ช่วยให้คุณในการจัดการได้อย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยการนำเอาคำสั่งประเภท Share ที่ใช้ในการส่งต่อข้อมูลได้ทั้งการ Zip, e-mail, เขียนลงแผ่น หมวดคำสั่ง View ที่คุณสามารถจะเลือกมุมมอง และ preview file ได้ทันที มาดูกันครับว่า มีอะไรที่น่าสนใจใน File Explorer ใหม่นี้กัน

 

Ribbon ใน File Explorer ของ Windows 8
รูป: แสดงส่วนของแถบเครื่องมือ (Ribbon)

แสดงส่วนของ File Explorer ที่เพิ่มขึ้นจากเดิม

รูป: แสดงส่วนประกอบต่าง ๆ ของ Windows Explorer

การใช้ Ribbon (หมวด View) ใน File Explore

no.1 คลิ๊ก เปิด/ปิดแถบเครื่องมือ (Ribbon)

no.2 คลิ๊ก เลือกว่าต้องการให้แสดงคำสั่งอะไรบ้าง และสามารถย้าย Quick Access Toolbar ไว้ข้างล่างได้ด้วย

no.3 คลิ๊ก เลือกว่าต้องการให้แสดงอะไรบ้าง เช่น แสดงทุก folders และ/หรือแสดง favorites ที่อยู่ด้านล่าง

no.4 คลิ๊ก เลือกว่าต้องการให้แสดง รายละเอียดของไฟล์ หรือ แสดงแบบเปิดดูไฟล์ ในช่อง preview และเลือกปิดส่วนนี้ได้

no.5 คลิ๊ก เลือกว่าต้องการให้แสดง รายชื่อไฟล์แบบรายชื่อ (list) หรือ รูปภาพ (thumbnails)


Menu