มีเมนูพิเศษหนึ่งเรียกว่า System Menu ที่คุณสามารถจะเรียกขึ้นมาได้ทั้งจาก Start Screen และ Desktop ด้วยการ กดปุ่ม  windows keys windows + X โดยเมนูนี้จะแสดงขึ้นมาทางมุมล่างซ้ายมือ เป็นเมนูที่รวมคำสั่งที่จำเป็นในการใช้งาน และเรียกใช้เป็นประจำ มาดูกันว่าใน System Menu นี้มีคำสั่งอะไรบ้าง ทุกคำสั่งคุณเรียกเข้าไปดูได้หมดโดยไม่มีอะไรเสียหาย แต่การเข้าไปเปลี่ยนแปลงค่าใด ๆ ในบางเมนู คุณจะต้องมีความเข้าใจดีว่าคุณกำลังจะทำอะไร ถ้าไม่เข้าใจให้เข้าไปเพียงแค่ดูได้ครับ

Programs and Features สำหรับเข้าไปเลือก uninstall โปรแกรมที่ไม่ต้องการ หรือเพิ่ม/ลดส่วนประกอบของโปรแกรม
Mobility Center แผงควบคุมแสงสว่าง, เสียง, กล้อง และอื่น ๆ 
Power Options เหมาะสำหรับ notebook ที่ใช้กำหนดการใช้พลังงานที่เหมาะสมระหว่างใช้ไฟบ้านและแบตเตอร์รี่ รวมถึงการกหนด การพักจอ, sleep mode, shut down และการกดปุ่ม sleep, power, พับจอ ฯลฯ คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะก็ใช้บางคำสั่งได้ 
Event Viewer ดูการเก็บ log ของ Windows ที่ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจมากพอควร
System แสดงข้อมูลทางเทคนิคเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์ และ Windows  
Device Manager แสดงการจัดการ devices ต่าง ๆ ถ้าเข้าไปแล้วพบเครื่องหมายตกใจสีเหลืองที่รายการใด แสดงว่ารายการนั้นยังไม่ได้ติดตั้ง driver ที่ถูกต้อง 
Disk Management เกี่ยวกับ hard disk ที่สามารถเข้าไปจัดการแบ่ง partition และเปลี่ยนชื่อ drive เช่น สมมุติว่าเครื่องคุณมี drive C: สำหรับ Windows, E: เป็นส่วนที่เก็บข้อมูลแยก D: เป็น DVD drive คุณจะเปลี่ยนชื่อ drive ใหม่เป็น C:, D:, E: ก็ได้
Computer Management แผงควบคุมหลักของคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการจัดการในระดับเทคนิค
Command Prompt เมื่อต้องการใช้คำสั่งบน DOS mode
Command Prompt (Admin) ลักษณะเดียวกัน ต่างกันที่จะเป็นการสั่งงานในฐานะ Admin ระบบ ที่มีสิทธิ์สูงกว่า
Task Manager แสดงรายชื่อโปรแกรม หรือการสั่งงานที่กำลังทำงานอยู่ในขณะนั้น คุณสามารถเข้ามาลบ task ที่ไม่ต้องการออกได้ เช่นการเรียกบางโปรแกรมแล้วค้าง (non responding) หรือหยุดงานที่มีการเรียกซ้ำ ๆ ที่มักมาจาก web browser การลบในนี้เป็นเพียงการลบการสั่งงาน ไม่ใช่การ uninstall โปรแกรมออกจากระบบ
Control Panel อีกหนึ่งส่วนควบคุม ที่ใช้ในการปรับเปลี่ยน ตั้งค่าต่าง ๆ
File Explorer เรียก File Explorers 
Search ใช้ในการค้นหาไฟล์ข้อมูล, โปรแกรม และการตั้งค่า ดูเรื่อง Windows Charms
Run ลักษณะคล้าย Command Prompt แต่เป็นการเรียกใช้คำสั่งหรือโปรแกรมที่ทำงานบน Windows mode 
Desktop ไปที่ Desktop 

System Menu โดยการกดปุ่ม Windows + X

รูป: System Menu

Windows Mobility Center

รูป: Windows Mobility Center

 


Menu