การใช้ Keybaord shortcuts ใน Windows คือการกดปุ่มรูป windows keys (เรียกว่าปุ่ม Windows) ที่มักอยู่ทางด้านล่างซ้ายมือของ keyboard แล้วตามด้วยปุ่มต่าง ๆ เพื่อส่งคำสั่งไปยัง Windows ช่วยเพิ่มความสะดวกในการใช้งาน ซึ่งมีมาตั้งแต่ version ก่อน ๆ แล้ว เพียงแต่มีการพัฒนาเพิ่มขึ้นมาเรื่อย ๆ ตามความสามารถของแต่ละ version

ตารางข้างล่างนี้ ได้นำ Windows Keys ที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ในการใช้งานมาแสดงไว้พร้อมคำอธิบาย อยากให้คุณลองเรียกใช้ และสังเกตุสิ่งที่เกิดขึ้น เพื่อจะได้เกิดความคุ้นเคย และสามารถจำไปใช้ได้ แน่นอนล่ะ คงไม่มีอยากจำหมดมั้งครับ

 

Short cut keys การทำงาน
 windows keys windows  สลับไปมาระหว่าง Start กับ Desktop
 windows keys windows + 1 (2,3,...)  เปิดโปรแกรมที่อยู่บน Taskbar ตามที่เรียงลำดับไว้
 windows keys windows + C  เปิด Charms bar
 windows keys windows + D  ไปทีหน้า Desktop โดย minimize ทุกโปรแกรมที่เปิดค้างไว้
 windows keys windows + E  ไปที่หน้า Desktop และเปิด File Explorer
 windows keys windows + F  ค้นหาไฟล์ (Files)
 windows keys windows + H  เปิด Share pane
 windows keys windows + I  เปิด Settings pane
 windows keys windows + K  เปิด Devices pane
 windows keys windows + L  เข้าหน้า Lock screen
 windows keys windows + O  เปิด/ปิดคำสั่ง ปรับหน้าจอแนวตั้ง/นอนอัติโนมัติ (เฉพาะส่วน Tablet)
 windows keys windows + P  เลือกการแสดงผลสำหรับการต่อกับจอภาพภายนอก
 windows keys windows + Q  ค้นหาโปรแกรม (Apps)
 windows keys windows + R  เปิดคำสั่ง Run
 windows keys windows + U  ไปที่หน้า Desktop และเปิด Ease of Access Center
 windows keys windows + W  ค้นหาการตั้งค่า (Settings)
 windows keys windows + X  เปิด System menu
 windows keys windows + Z  เปิด Bar ของ Start screen (เรียกได้เฉพาะขณะอยู่ที่ Start screen)
 windows keys windows + TAB  แสดงโปรแกรมที่เปิดค้างไว้ และกดซ้ำเพื่อเลื่อนไปยังโปรแกรมที่ต้องการ
 windows keys windows + F1  เปิดข้อมูลช่วยเหลือ (Help)
 windows keys windows +   ย่อขนาดหน้่าต่างของโปรแกรมที่เปิดอยู่ขนะนั้น แล้วแสดงชิดซ้ายของจอภาพ
 windows keys windows +   ย่อขนาดหน้่าต่างของโปรแกรมที่เปิดอยู่ขนะนั้น แล้วแสดงชิดขวาของจอภาพ

Menu