การเพิ่มหน้าจอเริ่มต้นที่เรียกว่า Start Screen ของ Windows 8 ที่มาพร้อมกับ Apps ต่าง ๆ นั้น มีรูปแบบวิธีการใช้งานที่คุณอาจไม่คุ้นเคย เพราะหลายส่วนจะถูกซุกซ่อนไว้ ทำให้หน้าจอของแต่ละโปรแกรมดูสบายตา และใช้งานได้เต็มพื้นที่ อีกทั้งการสลับการใช้งานระหว่างโปรแกรม และการควบุคมการใช้งาน ที่คุณควรทราบไว้ เชื่อว่าคุณจะคุ้นเคยได้อย่างง่าย

การเรียกดูโปรแกรมที่เปิดค้างไว้
เลื่อน mouse ไปที่มุมบนซ้ายหรือมุมล่างซ้าย แล้วเลื่อนมาที่่กลางจอชิดขอบซ้าย คุณจะพบโปแกรมที่เปิดค้างไว้ (ถ้าอยู่ที่ Desktop จะแสดงโปรแกรมของ Start Screen, ถ่้าอยู่ที่ Start Screen จะแสดงโปรแกรมของ Desktop ด้วย)

 

วิธีดู Apps ที่เปิดค้างไว้ วิธีดู Apps ที่เปิดค้างไว้
รูป: เลื่อน mouse ไปที่มุมบนซ้ายมือ จะเห็นโปรแกรมที่เปิดไว้ล่าสุด รูป: เลื่อน mouse ลงมาชิดขอบซ้ายจอ จะเห็นทุกโปรแกรมที่เปิดค้างไว้

 

การเปิดดูส่วนควบคุมโปรแกรม (Apps Control)
เลื่อน mouse ไปในยังพื้นที่ที่ไม่มีปุ่มคำสั่งการทำงานใด ๆ หรือที่ Icon ของ Apps ในหน้า Start Screen แล้วคลิ๊กขวา  คุณจะพบส่วนควบคุม และตัวเลือกในการใช้โปรแกรม แสดงอยู่ที่ด้านล่างของจอภาพ

Start Screen เปิด Apps Control บนหน้าจอเริ่มต้น
รูป: หน้าจอเริ่มต้น (Start Screen รูป: คลิ๊กขวาที่ icon เปิด Apps Control

 

การปิดโปรแกรมขณะที่ใช้งานอยู่ใน Start Screen
ใน Windows 8 มีการจัดการเรื่องการใช้ทรัพยากรของโปรแกรมที่อยู่ใน Start Screen เป็นอย่างดี หากคุุณเปิดทิ้งไว้ แล้วไปใช้งานโปรแกรมอื่น Windows 8 ก็จะปิดให้เองเมื่อถึงช่วงเวลาหนึ่ง แต่ถ้าหากคุณต้องการจะปิด ก็ให้เลื่อน mouse ไปที่ขอบบนสุดของจอ คลิ๊กค้างไว้ แล้วลากมาปล่อยไว้ที่ขอบล่างสุดของจอก็ได้ 

วิธีปิด Apps ใน Start Screen วิธีปิด Apps ใน Start Screen
รูป: เลื่อน mouse ไปที่บนสุด รูป: คลิ๊กซ้ายค้างไว้ เลื่อนมาที่ขอบล่าง

 


Menu