ตกแต่งตาราง ด้วยคำสั่ง Design

ถ้าคุณลองค้นหาแท็บคำสั่ง Design คุณจะไม่พบแท็บคำสั่งนี้ เพราะว่า โปรแกรมจะทำการซ่อนไว้ แต่อย่างไรก็ตาม เราสามารถเลือกแท็บคำสั่ง Design นี้ขึ้นมา เพื่อใช้สำหรับตกแต่งตารางที่เราได้สร้างขึ้นได้ง่ายๆ เพียงแค่ทำตามขั้นตอนดังนี้

วิธีเรียกใช้แท็ปคำสั่ง Design


Design Table Word 2007

  1. ดับเบิลคลิกตารางที่เราสร้างขึ้น
  2. สังเกตว่า แท็ปคำสั่ง Design ที่แสดงให้เห็นที่แท็บขวามือ
  3. เลือกรูปแบบของสี และสีพื้นตามความต้องการ
  4. โปรแกรมจะแปลงตารางธรรมดา ให้มีสีสรรสวยงามตามที่ได้เลือกไว้

คำแนะนำเพิ่มเติม แท็บคำสั่งที่แสดง เมื่อมีการเลือกการทำงานอย่างหนึ่งอย่างหนึ่ง ซึ่งตรงกับความต้องการในการใช้งานของเรา เราเรียกว่า "Contextual tabs"


Menu