Tasks บันทึกงานที่ต้องทำใน Microsoft Outlook 2007

Tasks Microsoft Outlook 2007

 

อีกหนึ่งเครื่องมือที่ช่วยในการจดจำ ตรวจสอบงานที่กำลังทำอยู่ว่าไปถึงไหนแล้ว เราสามารถใช้ Tasks ช่วยในการจดจำได้ง่ายๆ เพียงแค่บันทึกชื่องาน กำหนดระยะเวลาของงาน วันที่เริ่ม วันที่เสร็จ พร้อมสามารถกำหนดระดับความสำคัญของงานได้ด้วย

วิธีใช้งาน Tasks ใน Microsoft Outlook 2007

  1. คลิกคอลัมภ์ซ้ายมือเลือก Tasks หรือ
  2. คลิกเมนู Go เลือก Tasks หรือ
  3. กดปุ่มที่แป้นพิมพ์ Ctrl + 4
  4. จะได้หน้าต่าง To-Do List แสดงรายละเอียดให้เห็น
  5. ต้องการเพิ่มงานที่ต้องทำ ให้ดับเบิลคลิกที่หน้าต่างตรงกลาง
  6. จะได้หน้าต่างเปิดใหม่ ให้กรอกรายละเอียด
  7. พิมพ์ข้อความตามต้องการ
  8. คลิกปุ่ม Save & Close เมื่อต้องการบันทึก

 


Menu