คำสั่งที่น่าสนใจใน Word 2007


"Convert to Text" เป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับการแปลงข้อมูล หรือตัวเลขต่างๆ ที่อยู่ในรูปแบบตาราง หรือ Table มาเป็นรูปแบบของ Text หรือตัวอักษร ซึ่งเรายังสามารถเลือกรูปแบบการแปลงเป็นข้อมูลต่างๆ ในตาราง ได้หลายรูปแบบอีกด้วยดังนี้

Convert to Text Word 2007

 • Paragraph marks? แปลงเป็นข้อความย่อหน้า
 • Tabs แปลงเป็นแท็ป?ผลที่ได้คล้ายกับตาราง
 • Commas แปลงเป็นข้อความ แต่มี คอมม่า "," ขั้น
 • Other?แปลงเป็นข้อความในรูปแบบที่เรากำหนดเองได้ เช่น มีเครื่องหมาย "-" ขั้น เป็นต้น

วิธีแปลงข้อมูลในตารางเป็นข้อความ


Convert to Text Word 2007


 1. เปิดเอกสาร Word ที่มีตารางข้อมูล
 2. คลิกเลือกตาราง? จะเห็นแท็ป "Table Tools" ปรากฏขึ้น ให้คลิกเลือก "Layout"
 3. จะพบไอคอน "Convert to Text" ด้านขวามือ
 4. คลิกไอคอน Convert to Text
 5. แนะนำให้ทดสอบทีละคำสั่ง ลองเลือก "Tabs" จากนั้นคลิก "OK"
 6. สังเกตผลลัพธ์ที่ได้
  ?

Menu