ทำความรู้จัก Mini Toolbar ใน Word 2007Mini Toolbar เป็นแถบเครื่องมือเล็กๆ ที่ใช้เก็บคำสั่งที่เรามักใช้งานบ่อยๆ ทำให้ทำงานได้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น? คำสั่ง Mini Toolbar จะแสดงก็ต่อเมื่อเราเลือกข้อความที่ต้องการ (Select ข้อความ) แถบคำสั่ง Mini Toolbar จะค่อยๆ แสดงแบบจางๆ? และเมื่อเราคลิกเข้าไปใกล้ คำสั่ง Mini Toolbar ก็จะแสดงแบบชัดขึ้น? เราสามารถใช้คำสั่งต่างๆ ภายใน แถบ Mini Toolbar ได้ทันที


ตัวอย่างหน้าตาแถบคำสั่ง Mini Toolbar

Mini Toolbar Word 2007
อย่างไรก็ตามเราสามารถสั่งให้แสดง หรือไม่แสดง Mini Toolbar โดยเข้าไปกำหนดในหัวข้อ Word Option ได้

วิธีการยกเลิกแท็ปคำสั่ง Mini Toolbar

?

  1. คลิกไอคอน Office Button
  2. คลิกหัวข้อ Word Options ด้านล่างสุด
  3. คลิกแท็ป Popular
  4. เลือกยกเลิกหัวข้อ "Show Mini Toolbar on selection"

?


Menu