ทำความรู้จักหน้าตาของ Microsoft Excel 2007


ในหัวข้ออื่นๆ ทางเราได้เคยแนะนำการใช้งาน Microsoft Excel 2007 ไปแล้ว แต่วันนี้จะมาแนะนำหน้าตาและส่วนประกอบที่หน้าสนใจ ซึ่งเชื่อว่า จะทำให้เพื่อนๆ สามารถเรียนรู้และเข้าในการใช้งาน Microsoft Excel 2007 ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น? อย่าช้าเลยครับ มาดูรายละเอียดต่างๆ กันเลยดีกว่า

Microsoft Excel 2007 Overview

ทำความรู้จักส่วนประกอบใน Microsoft Excel

 • Office Button?
  ปุ่มสำหรับการเข้าถึงเมนูพื้นฐานต่างๆ เช่น เช่น New, Open Save,?Close?เป็นต้น?
 • Quick Access Toolbar
  เป็น Toolbar เล็กๆ ที่อยู่ด้านบนตลอด เราสามารถเพิ่มเติมไอคอนที่เราใช้งานบ่อยๆ ได้ด้วย
 • Ribbon
  เป็นชื่อใหม่แทนการเรียก Toolbar เดิม ซึ่งจะเป็นการเพิ่มพื้นที่ในการแสดงไอคอนต่างๆ ได้มากขึ้น ตัวอย่างเช่น แท็ป Home? เมื่อคลิกแล้ว จะเป็นไอคอนที่แสดงภายใต้คำสั่ง Home ทั้งหมด เป็นต้น
 • Formula Bar
  ตำแหน่งทีแสดงสูตร หรือค่าของข้อมูลใน เซลนั้นๆ
 • Cell
  หมายถึง ตำแหน่งของข้อมูล เป็นจุดตัดของ Row และ Column? การเรียกชื่อ จะเป็นการเรียกชื่อจาก Column และ Row ตามลำดับ เช่น A1, B1 เป็นต้น
 • Mini toolbar
  เป็นคำสั่งลัดที่จะแสดงให้ ก็ต่อเมื่อคลิกขวาที่บริเวณใดๆ บนหน้าจอ
 • Worksheet
  กระดาษทำการ สำหรับบันทึกข้อมูลต่างๆ ใน Microsoft Excel? ไฟล์หนึ่งๆ สามารถมีหลายๆ Worksheet ได้ เราอาจเรียกหลายๆ Worksheet รวมกันว่า Workbook

?


Menu