สำหรับนิสิต นักศึกษาโดยเฉพาะ

สำหรับน้องๆ ที่ต้องทำรายงาน ผมขอแนะนำให้ใช้ Microsoft Word 2007 เพราะใช้งานง่าย และที่สำคัญ ผมกำลังจะแนะนำการสร้าง Table Of Contents (TOC) หรือแปลเป็นภาษาไทย ที่เรารู้จักกันดีคือ สารบัญ ซึ่งจะให้โปรแกรมสร้างให้อัตโนมัติครับ โดยที่คุณไม่จำเป็นต้องพิมพ์และใส่หมายเลขหน้าเลย

สิ่งที่ต้องเตรียมการใส่ TOC

 1. ข้อมูล หรือรายงานที่พิมพ์เรียบร้อยแล้ว
 2. การกำหนดหัวข้อในสารบัญ ถ้าต้องการหัวข้อไหน ให้คลิกเลือกหัวข้อนั้น คลิกเมนู Home และเลือก Styles เป็น Header 1
 3. แก้ไขให้หัวข้อสารบัญในหน้าอื่นๆ จนกระทั่งหมด

เริ่มสร้างสารบัญ หรือ Table of Contents

 1. วางเคอร์เซอร์ในตำแหน่งแรก หน้าแรกของเอกสาร
 2. คลิกเมนู References
 3. คลิกเลือกคำสั่งย่อย Table of Contents
 4. คลิกเลือก Automatic Table 1
 5. รอสักครู่ โปรแกรมจะสร้างสารบัญให้อัตโนมัติ รวมทั้งใส่หมายเลขหน้าให้ด้วย

สำหรับการแก้ไข ถ้ามีการปรับปรุง

Table of Contents word 2007

 1. ให้คลิกที่หัวข้อสารบัญ
 2. จะมีไอคอนแสดง Update Table ด้านบนของสารบัญ
 3. ให้คลิกที่ไอคอนนี้ จะพบหน้าต่างแสดงให้เลือก
  • Update page numbers only ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเฉพาะหมายเลขหน้า
  • Update entire table ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงหัวข้อสารบัญ รวมทั้งหมายเลขหน้าด้วย (ถ้ามี)
 4. รอสักครู่ โปรแกรมจะปรับปรุงให้อัตโนมัติ

Menu