บันทึกข้อมูลผิดจาก แนวตั้งเป็นแนวนอน


สำหรับผู้ใช้งาน Microsoft Excel อาจเคยประสบปัญหาเวลาเราบันทึกข้อมูล ในแต่ละแถวจากแนวตั้ง หรือที่เรียกว่า Column แต่พอมาคิดอีกที ควรจะวางในแนวนอน หรือ Row จะสวยกว่า แต่ถ้าต้องมาสร้างใหม่ก็คงดูจะเสียเวลามากเกินไป ปัญหานี้ Microsoft รู้ดี จึงได้มีคำสั่งในการแก้ไขปัญหานี้แบบพริบตาด้วยคำสั่ง "Transpose"

Transpose แปลงข้อมูลจาก Column เป็น Row

Transpose Excel 2007

  1. เริ่มต้นด้วยการสร้างข้อมูลในแนว Column
  2. คลิกเลือกคลุมข้อมูลทั้งหมด
  3. คลิกคำสั่ง Copy
  4. เลือกตำแหน่งที่ต้องการวาง คลิกขวาเลือกคำสั่ง Paste Special
  5. ในช่อง Transpose ให้คลิกเลือกถูก
  6. คลิกปุ่ม OK เพื่อยืนยัน

ทิปคำสั่ง Transpose

  • ถ้ามีปัญหาคำสั่ง Transpose เป็นสีเทา ให้คลิกในหัวข้อ "Paste" และคลิกเลือก "Value and number formats" หรือทดสอบเลือกหัวข้ออื่นๆ แทนได้ด้วย
  • คำสั่ง Transpose สามารถแปลงสลับไปมาระหว่าง Column กับ Row และแปลงจาก Row เป็น Column ได้ด้วย

Menu