เลือกขนาดกระดาษให้เหมาะสมกับงาน

คุณเคยประสบปัญหาการพิมพ์ในเอกสาร Microsoft Word 2007 แล้วไม่ตรงตามความต้องการหรือไม่ บางครั้งพิมพ์แล้วก็เลยกระดาษ ไม่พอดีกับความต้องการของเรา? สาเหตุหนึ่งที่พบคือ การกำหนดกระดาษไม่ถูกต้องระหว่างตัวโปรแกรมกับเครื่องพิมพ์ หรือ?Printer ของเรา

ขนาดของกระดาษประเภทต่างๆ

  • A4 (8.27" x 11.69") ขนาดมาตราฐานที่เราใช้งาน ?
  • Letter (8.5" x 11") อีกหนึ่งขนาดมาตราฐานที่เราใช้งาน (เลือกให้ดีระหว่าง A4 กับ Letter)
  • Legal (8.5" x 14")? ขนาดที่มีความยาวกว่าปกติ
  • A5? (5.83" x 8.27")? เป็นขนาดครึ่งของของ A4? (เอากระดาษ A4 มาพับครึ่งตามแนวนอน)
  • A6 (4.13" x 5.83") ขนาดค่อนข้างเล็ก
  • B5?-JIS?(7.17" x 10.12") อีกหนึ่งขนาดที่โปรแกรมกำหนดให้ แต่ไม่นิยมใช้งานในบ้านเรา

วิธีกำหนดขนาดของกระดาษใน Word 2007

  1. เปิดโปรแกรม Microsoft Word 2007
  2. คลิกแท็ปเมนู Page Layout
  3. คลิก Size
  4. เลือกกำหนดขนาดของกระดาษตามต้องการ

การกำหนดขนาดของกระดาษ จะมีผลกับเอกสารทั้งไฟล์..

 


Menu