WordArt คืออะไร

มีหลายๆ แปลคำว่า WordArt เป็นไทยว่า อักษรศิลป์ ซึ่งจะชื่อค่อนข้างไทยๆ มากเลย แต่อย่างไรก็ตาม ขอเรียกทับศัพท์เลยดีกว่าว่าเป็น WordArt ซึ่งมีความหมายคือ คำสั่งในการแปลงข้อความปกติ เป็นรูปแบบต่างๆ สวยงาม โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาโปรแกรมสำหรับตกแต่งโดยเฉพาะ (เช่น Adobe Photoshop เป็นต้น)

เรื่องที่ต้องรู้เกี่ยวกับ WordArt?

 

new WordArt Microsoft Office 2007

 

เดิม Microsoft Office เวอร์ชั่นเก่า ก็มีคำสั่ง WordArt เหมือนกัน แต่จะเป็นรูปแบบที่ค่อนข้างแข็ง ไม่นุ่มนวล และไม่สวยงามเท่าเวอร์ชั่น Microsoft Office 2007 นี้? อย่างไรก็ตาม WordArt แบบเก่าก็ยังคงสามารถเรียกใช้งานได้อยู่ โดยเฉพาะกับโปรแกรม Microsoft Word? แต่ที่น่าแปลกคือ WordArt แบบใหม่จะมีเฉพาะใน Microsoft Excel และ Microsoft PowerPoint เท่านั้น แต่ถ้าต้องการอักษรสวยๆ ของ WordArt แบบใหม่?เรายังคงสามารถ copy จาก? Microsoft Excel?หรือ Microsoft PowerPoint? มายัง Microsoft Word ได้ (แต่ไม่สามารถแก้ไขได้)

วิธีใช้งาน WordArt ใน Microsoft Excel?หรือ Microsoft PowerPoint

  1. คลิกเปิดเอกสารใน Excel หรือ PowerPoint
  2. คลิกเมนู Insert
  3. คลิกคำสั่ง WordArt
  4. เลือกรูปแบบที่ต้องการ
  5. จากนั้นให้แก้ไขข้อความตามรูปแบบของ WordArt ที่เลือกไว้

แค่นี้ เราก็ได้ตัวอักษรสวยๆ ไว้ทำรายงาน หรือไว้แสดงบนหน้าเว็บไซต์ก็ได้ด้วยเช่นกันครับ..

 


Menu