ทำความรู้จัก Hyperlink ในเอกสาร Word


Hyperlink เป็นเทคโนโลยีเดียวกับการทำลิงค์ในเว็บไซต์ทั่ไป ผู้สร้างเว็บจะทำการสร้างลิงค์ เพื่อให้เราสามารถคลิกลิงค์ไปยังหน้าอื่นๆ ของเว็บไซต์ตามที่เขาต้องการได้ การสร้างลิงค์ด้วย Hyperlink นี้ สามารถสร้างให้ลิงค์ภายในเว็บไซต์ตัวเองได้ หรือจะให้ลิงค์ไปยังรูปภาพที่ต้องการ และยังสามารถสร้างลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภายนอกได้ด้วย

สำหรับผู้ใช้งานโปรแกรม Word 2007


เราสามารถสร้าง Hyperlink?โดยใช้หลักการเดียวกับการสร้างลิงค์บนเว็บไซต์?ดังนั้น หมายความว่า เราสามารถสร้างลิงค์ให้ลิงค์ภายในเอกสารในหน้าเดียวกัน คนละหน้า หรือลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ได้ด้วย (ถ้ามีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต)

Hyperlink Microsoft Word 2007

วิธีการสร้าง Hyperlink

?

  1. เปิดเอกสารด้วยโปรแกรม Microsoft Word
  2. คลิกคลุมข้อความ หรือรูปภาพที่เราต้องการทำลิงค์
  3. คลิกขวา และเลือกคำสั่ง Hyperlink
  4. ที่หน้าต่าง Insert Hyperlink ในช่อง address ให้คลิกเลือกไฟล์ที่เราต้องการทำลิงค์
  5. หรือ พิมพ์ที่อยู่ของเว็บไซต์ที่เราต้องการลิงค์เช่น พิมพ์คำว่า www.it-guides.com
  6. คลิกปุ่ม OK เพื่อยืนยัน
  7. ทดสอบการใช้งาน เราจะต้องกดปุ่ม "Ctrl" ค้างและคลิกที่ลิงค์ที่สร้างขึ้น
  8. สำหรับการยกเลิก Hyperlink ก็เพียงคลิกเลือกลิงค์ที่ต้องการ คลิกขวา และเลือก Remove Hyperlink


    Hyperlink to External n Word 2007

แค่นี้ เราก็สามารถทำการเชื่อมลิงค์ข้อมูล ไม่วาจะเป็นไฟล์โปรแกรมใดๆ รวมทั้งรูปภาพก็สามารถทำได้ด้วยเช่นกัน? และคุณทราบหรือไม่ว่า วิธีการนี้ ยังสามารถใช้งานร่วมกับโปรแกรมอื่นๆ ในตระกูล Microsoft Office อีกด้วย

?


Menu