ทำความรู้จัก Custom Slide Show

บางครั้งการบรรยายในแต่ละสถานที่ แต่ละกลุ่มผู้ฟัง อาจไม่จำเป็นต้องแสดงสไลด์ทั้งหมด ถ้าจะให้เคาะผ่านในบางสไลด์ ก็ดูจะแปลกๆ และดูไม่เป็นมืออาชีพเลยทีเดียว แถมยังอาจมีคำถามจากผู้ฟังอีกว่า ทำไมถึงต้องข้าม ดังนั้น คำสั่ง Custom Slide Show จึงเป็นพระเอกของเรื่องนี้

Custom Slide Show เป็นคำสั่งให้เราสามารถกำหนดเลือกสไลด์บางสไลด์และตั้งชื่อเป็นชุดสไลด์ได้ เวลาต้องการนำเสนอให้แต่ละกลุ่มบุคคล ก็สามารถเลือกจาก Custom Slide Show และเลือกชื่อชุดที่ต้องการแสดงได้ทันที ตัวอย่างเช่น ชื่อชุดสำหรับมือใหม่ ชื่อชุดสำหรับมืออาชีพ เป็นต้น

วิธีการใช้งาน Custom Slide Show

Custom Slide Show PowerPoint 2007

  1. เปิดโปรแกรม PowerPoint 2007
  2. คลิกเปิดไฟล์งานพรีเซ็นเทชั่น ที่ทำสำเร็จแล้ว
  3. คลิกแท็ปเมนู Slide Show
  4. เลือกคลิกไคอน Custom Slide Show
  5. คลิกปุ่ม New
  6. พิมพ์ชื่อสไดล์ที่ต้องการ
  7. คลิกเลือกสไลด์ทางด้านซ้ายมือ และกดปุ่ม Add
  8. เลือกสไลด์ที่ต้องการจนกระทั่งเสร็จ
  9. คลิกปุ่ม New อีกครั้งถ้าต้องการสร้างชุดใหม่

เวลาใช้งาน ให้คลิกเข้าไปที่ Custom Slide Show ก่อน จะเห็นชื่อชุดของสไลด์ ที่เราสร้างขึ้น


Menu