มาเพิ่มเติมความน่าสนใจในเอกสาร Word 2007

อีกหนึ่งวิธีการตกแต่งเอกสาร Microsoft Word 2007 ให้น่าสนใจ นั่นคือการเพิ่ม Page Borders หรือ กรอบในเอกสาร ซึ่งเราสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการสร้างใบรับรอง ใบผ่านงาน ใบประกาศ เป็นต้น ซึ่งการเพิ่ม Page Borders ของเอกสาร Word 2007 สามารถเพิ่มได้ทั้งสีสรร และรูปภาพด้วย


page borders

วิธีการเพิ่มกรอบหรือ Page Borders

  1. เปิดเอกสารที่ต้องการเพิ่มกรอบ
  2. คลิกแท็ป Page Layout
  3. กลุ่มไอคอน Page Background ให้คลิกเลือก Page Borders
  4. ช่อง Setting คลิกเลือก Box
  5. ช่อง Art คลิกเลือกรูปภาพที่ต้องการ
  6. คลิกปุ่ม OK
  7. จะได้กรอบตามรูปภาพที่ต้องการ

ลองทดสอบรูปแบบอื่นๆ ดูกันเอาเองน่ะครับ เผื่อจะได้รับแบบที่ถูกใจโดยเฉพาะ


Menu