การใช้งาน Microsoft Excel 2007 หรือ Excel เวอร์ชั่นใดก็ตาม เวลาพิมพ์อาจเกิดปัญหา ดังตัวอย่างเช่น

 1. พิมพ์แล้วไม่พอดี เกิน 1 หน้ากระดาษ เกิดขึ้นประจำ
 2. คอลัมภ์ขวามือ พิมพ์ออกมาไม่พอดี ทำให้พิมพ์กระดาษเพิ่มออกมาอีกหนึ่งแผ่น
 3. พิมพ์ออกมาแล้ว ตัวอักษรเล็กเกินไป
 4. ต้องการใส่ header และ footer ในทุกๆ หน้า
 5. ต้องการพิมพ์เฉพาะบางส่วน ทำไม่ได้
 6. อื่นๆ อีกมากมาย

ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจในโปรแกรม Microsoft Excel เสียก่อนว่า มีหลักการอย่างไร

สิ่งที่ควรทราบ ก่อนการพิมพ์เอกสารใน Excel

 1. ถ้าไม่กำหนดว่าจะพิมพ์พื้นที่ไหน โปรแกรมจะสั่งพิมพ์ให้หมดทั้ง sheet
 2. ถ้ากำหนดพื้นที่ที่ต้องการพิมพ์ ให้หาคำสั่ง Set Print Area เพื่อกำหนดขอบเขตในการทำงาน
 3. การพิมพ์เอกสารใน Excel สามารถสั่งบังคับให้พิมพ์ลงในหนึ่งหน้ากระดาษได้ ไม่ว่าข้อมูลจะมีขนาดใหญ่น้อยเท่าใด (คำสั่งที่สามารถใช้งานได้ คือ Fit to 1 page)

คำสั่ง Set Print Area

 1. คลุมข้อมูลที่ต้องการพิมพ์
 2. คลิกแท็ปเมนู Page Layout
 3. คลิกเลือก Print Area จะมีทางเลือกให้ 2 อย่างคือ Set Print Area และ Clear Print Area

คำสั่ง Fit to 1 page

คำสั่งที่อยู่ภายใต้คำสั่ง Page setup เราสามารถเลือกคำสั่ง Fit ได้โดยการ

 1. คลิกปุ่ม Office Button
 2. คลิกเลือกคำสั่ง Print
 3. และเลือก Print Preview
 4. ที่แท็ป Page คำสั่ง Fit จะอยู่ภายใต้หัวข้อ Scaling

Excel page setup


กรณีที่เราใช้คำสั่ง Fit แล้ว ปรากฏว่างานที่พิมพ์ออกมามีขนาดเล็กมาก แนะนำให้คลิกคำสั่ง "Adjust to" ซึ่งอยู่ในหัวข้อ Scaling เช่นกัน ลองปรับดูครับ แต่ถ้าเอกสารเราควรจะเป็นแนวนอน เราก็สามารถปรับแต่งจากแนวตั้ง (Portrait) ให้เป็นแนวนอนได้โดยการคลิก Lanscapeทิป
Microsoft Excel 2007 สามารถใส่ background ได้ โดยคลิกแท็ป Page Layout คลิกเลือกไอคอน Background


Menu