จุดเด่นของ Microsoft Excel ก็คือตาราง ดังนั้น หลังจากการบันทึกข้อมูลเสร็จแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็คือการตกแต่งตารางให้ดูสวยงาม ซึ่งดูจะเป็นเรื่องที่สำคัญไม่น้อย เพราะจะทำให้เอกสารของเราดูน่าสนใจยิ่งขึ้น


เครื่องมือสำเร็จรูปในการตกแต่งตาราง

Microsoft Excel 2007 ได้เตรียมรูปแบบของการตกแต่งตารางไว้มากมาย ที่เรียกว่า "Format as Table" เราสามารถคลิกเลือกเพื่อตกแต่ง sheet ของเราได้อัตโนมัติ เพียงคลิกเดียวTable Style in Excel 2007

วิธีตกแต่งตารางด้วยรูปแบบสำเร็จรูป

Design table in Excel 2007

  1. เปิดเอกสาร Excel
  2. บันทึกข้อมูลลงตาราง
  3. คลุมข้อมูลที่ต้องการตกแต่ง
  4. ที่แท็ป Home
  5. เลือก Format as Table
  6. เลือกรูปแบบที่ต้องการ

Menu