มีอะไรแตกต่างเวลาสั่งพิมพ์ใน PowerPoint

โดยปกติแล้ว ไม่ว่าโปรแกรมอะไรในตระกูล Microsoft Office เราสามารถสั่งพิมพ์โดยตรง ได้จากเมนู File เลือกคำสั่ง Print แต่ถ้าเป็น Office 2007 จะต้องคลิกปุ่ม Office Button และเลือก Print ได้เลย แต่สำหรับโปรแกรม PowerPoint มีความสามารถพิเศษเกี่ยวกับเรื่องการพิมพ์อยู่บางอย่าง


พิมพ์แบบ Handoutsคืออะไร

Print handouts PowerPoint

  • โดยปกติเวลาสั่งพิมพ์ใน PowerPoint จะได้หน้าตาเหมือนที่เห็นบนหน้าจอ presentation แต่ถ้าเราต้องการพิมพ์ เพื่อใช้เป็นเอกสารและมีพื้นที่ในเอกสารให้สามารถจดข้อความเพิ่มเติมได้ด้วย หรือที่ PowerPoint เรียกว่า "Handouts" เราก็สามารถทำได้ด้วยเช่นกัน และถ้าเราเลือก 3 Slide ต่อหนึ่งหน้า จะมีพื้นที่ด้านขวามือเหลือให้เราไว้จดอีกด้วย
  • เลือกพิมพ์ Slide มากกว่า 1 Slide ในแต่ละหน้า ในคำสั่ง Handouts เราสามารถเลือกจำนวน Slide ต่อหน้าได้หลายแบบ เช่น 1,3,4,6 และ 9 เป็นต้น

วิธีสั่งพิมพ์แบบ Handouts

  1. คลิกเมนู Print
  2. ในหัวข้อ Print What ให้คลิกเลือก Handouts
  3. ในหัวข้อ Handouts ในช่อง Slides per page ให้เลือกจำนวน Slide ตามต้องการ
  4. คลิก OK เพื่อสั่งพิมพ์ได้เลย

ลองทดสอบกันดูเลยครับ แถมวิธีนี้ยังช่วยประหยัดกระดาษได้อีกมากเลย คุ้มจริงๆMenu